Stallvärdarna

Stallvärdarnas uppdrag är att: 

 • Vi skapar trygghet & gemenskap i stallet.
 • Vi ska ge stallets alla hästar extra omsorg. 
 • Lära oss mer om häst- och stallverksamhet. 
 • Hjälpa andra i stallet & föra vår kunskap vidare. 

 

Historien om Stallvärdsverksamheten 

Hösten 2019 övergick LCR från att ha ett skötarsystem till att ha Stallvärdar. Tanken bakom  detta var att skapa gemenskap i stallet då det var mycket ensamjobb som skötare. I starten  var stallvärdarna ungefär 10st och har sedan växt så mycket att vi blev tvungna att sätta en  maxgräns på hur många som kan vara stallvärdar samtidigt. Vi är alltid en full grupp med en växande kö.

Det som gör stallvärdsverksamheten speciell är att stallvärdarna får en chans att utvecklas  och lära sig mer om häst-och stallverksamhet samtidigt som att de får vara med i en  gemenskap tillsammans med likasinnade. I gruppen finns det varierande åldrar och  kunskapsnivå men detta används som något positivt och är aldrig ett hinder för  gemenskapen. Stallet blir en trygg plats där de kan hitta nya vänner, och det i kombination  med hårt arbete och ny kunskap är ett vinnande koncept.

Hur stallvärdsverksamheten har fungerat har också vuxit och ändrats under tidens gång.  Våren 2020 tog föräldravolontären Sara Andersson Stalling över som ledare och har  tillsammans med anställda på LCR format den verksamhet som finns idag. För att  verksamheten ska fungera har ett system vuxit fram, detta har skapats med hjälp av Sara,  LCR och stallvärdarna själva. Det har varit en viktig del i arbetet att stallvärdarna ska kunna  vara med och forma sin verksamhet.

Sara är utbildad grundskollärare med många år i grundskolans verksamhet. På LCR arbetar  Sara som Stallvärdsledare samt Fritidsledare för ett fritidsprojekt under VT-2022.

Det här gör vi:

 • Stallvärdsuppgifter: 
  • Extra omsorg till hästarna, rykta, borsta osv.
  • Putsa sadlar och träns.
  • Fixa i spiltan/boxen: tvätta krubba/saltsten ev mocka.
  • Hjälpa nybörjare i stallet och leda på lektion.
  • Hjälpa stallpersonal vid behov.
  • Vara funktionärer i cafeterian under tävlingar.
  • Vid behov beta hästar.

 • Varje söndag har vi stormöte med alla stallvärdar & stallvärdsledare. På mötet  händer följande:
  • Vi arbetar med värdegrundsarbete, bland annat med materialet Trygg i  stallet.
  • Vi arbetar med att lära känna varandra och skapa gemenskap.
  • Vi har teorilektioner.
  • Vi pratar om vad som har hänt under veckan, vad som fungerat bra/mindre  bra.
  • Vi pratar om vad som ska hända följande vecka och eventuellt planerar  aktiviteter.

 • I början av höstterminen samt i slutet av vårterminen kommer vi att ha en aktivitet  för hela gruppen, t.ex brännboll, picknick eller dyl. Då gruppen är stor kommer vi  under terminerna att dela in oss i mindre grupper, i olika konstellationer, för att  kunna genomföra olika aktiviteter.

 • I augusti har vi stallvärdsläger för de som varit stallvärdar föregående läsår/termin.  På lägret hjälper de bl.a till att sätta igång hästarna efter sommarbetet och ser till att  allt i stallet är förberett för ett nytt år.

 • Stallvärd kan man vara en eller flera dagar i veckan, vi har inget krav på hur många  dagar man är i stallet, men minst en dag/gång utöver sin vanliga lektion är önskvärt.

 • Stallvärdar och stallvärdsledare håller kontakt genom appen WhatsApp.  Kontakt mellan stallvärdsledare och föräldrarna sker genom mail  stallvard@outlook.com samt att det finns det en Facebook-grupp endast för föräldrar: Stallvärdsföräldrar LCR

 • Ibland behöver vi be stallvärdsföräldrarna om hjälp, t.ex när vi är funktionärer i  cafeterian, detta är givetvis frivilligt men väldigt uppskattat.

 • I hallen har vi en sektion där vi sätter upp information samt närvaro/uppgiftslistor. ∙ Vi har ett Instagram- och ett facebookkonto (stallvärdsledare är admin) där vi visar  vad vi gör som stallvärdar. Instagram: stallvardar_lcr Facebook: Stallvärdarna på LCR

Hur vet man vem som är stallvärd? 

Stallvärdarna har blåa västar med texten Stallvärd på ryggen. Det finns en presentation av  vem som är stallvärdar med foto och namn på hemsidan, på vår anslagstavla samt på social  medier.

Ekonomi 

 • Vi har en fr.o.m hösten 2021 har vi en stallvärdskassa där vi kan disponera de pengar  vi tjänar in på det sätt vi tillsammans bestämmer.
 • Vi får betalt för att vara funktionärer i cafeterian och dessa pengar läggs i  stallvärdskassan.
 • Vi arbetar med att söka projektstöd av olika slag, ibland söks de av ansvariga på LCR,  ibland är vi med i ansökningsprocessen och därmed får en utbildning i att kunna söka projektstöd.

Utbildning 

För att bli stallvärd krävs det att man är 10 år, det finns inga krav på vad man ska kunna för  att gå med. Däremot kommer det att ställas krav på att man genomgår en utbildning under  tiden för att kunna utföra alla moment på ett säkert och korrekt sätt. Utbildning sker genom  fadderverksamhet, då de mer erfarna stallvärdarna har lektioner för de nya. Det kan också  ske genom t.ex utbildningsdagar med personal från LCR kommer och håller i lektioner.  Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Det finns en utbildningstrappa samt en  checklista där ansvarig ledare fyller i allt efterhand som man har genomfört momenten. Har  man inte hunnit få utbildning eller ännu inte nått steg 5 på utbildningstrappan får man  endast vara i stallet som stallvärd om det finns någon utbildad stallvärd på plats. En ny  stallvärd kommer också att bära en namnskylt med texten ”Ny på jobbet”, för att visa att  man är under utbildning och inte kan förväntas utföra alla uppgifter än.

Varför har vi då en utbildning och dessa krav? För att säkerhetsställa att uppgifter utförs  korrekt. Detta handlar om säkerhet och välfärd för stallvärden själv, hästen samt övriga  personer som vistas i stallet.