Villkor och kostnad

Ryttarakademin har varit igång sedan hösten 2015 och vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda den här möjligheten för våra medlemmar.

Villkor:

LCR står för inköp av hästar samt all utrustning (sadel, träns, etc). Vidare ansvarar vi för inköp av foder, hovslagare, veterinär, försäkring m m. Kort sagt alla kostnader som berör hästen.

Som elev tar du hand om hästen 6 dagar i veckan. Det vill säga rider hästen enligt den utbildningsplan som görs upp i samråd med ansvarig ridlärare.  Tre dagar i veckan rider du för instruktör. I åtagandet ingår även allt stallarbete som t ex att mocka, göra ordning foder och hjälpa till med stalltjänstpass enligt uppgjort schema. En dag i veckan är vilodag för häst och ryttare. Det går bra att dela en elevplats mellan två elever.

På detta sätt får den som deltar i ryttarakademin chansen att känna på hur det är att ”äga” häst utan att ha det fulla ansvaret såväl när det kommer till omvårdnad, ridning och ekonomi. För mer information kontakta gärna oss på kansliet.

Kostnad:

Hel elevplats 8.500kr / månad
Halv elevplats 4.750kr / månad
Special: Del av elevplats 5 dagar / vecka, skötsel 7 dagar / vecka: 6.000:-

Avgiften delas om man delar elevplats. Man binder sig för en längre period, minst en termin. Vi bedömer att kortare tid  inte riktigt motsvarar syftet med Akademin.