BUS

Är du under 26 år och medlem i LCR? Då är du en av de ca 200 ungdomar som tillhör vår ungdomssektion!

BUS, som ungdomssektionen kallas, brukar varje år arrangera aktiviteter som  övernattningar, mounted games samt påsk- och julklappshoppning. Håll utkik efter våra färgglada anslag i foajén!

BUS styrelse har möte var tredje vecka. Alla medlemmar i BUS är varmt välkomna att delta på mötena.

BUS styrelse är också funktionärer på tävlingar, fråga gärna dem om ni är intresserade av att hjälpa till så berättar de mer.

Har du synpunkter eller förslag på aktiviteter kan du även kontakta oss på:

BUS trivselmål
Så här vill vi ha det på våra möten:

 • Alla ska komma i tid till styrelsemötena.
 • Skolan ska gå före busmöten, men frånvaro skall försöka undvikas.
 • Under mötena ska vi vara koncentrerade och fokusera på ämnet.
 • Alla ska vara förberedda inför mötena och ha med skrivmaterial och dyl.
 • Lyssna på den som pratar utan att avbryta.
 • Tilltala varandra på ett trevligt sätt.
 • I en diskussion är allas åsikter lika mycket värda.
 • Undvik personlig kritik offentligt.
 • Positiv feedback ska lyftas fram.
 • Meddela sammankallande vid frånvaro.
 • Alla ska samarbeta för en bättre stämning.
 • När mötena är slut ska de inte ältas.

Styrelsemedlemmarna ska:

 • Vara bra förebilder för alla i stallet.
 • Vara hjälpsamma och alltid finnas till hands.
 • Behandla alla lika.
 • Inspirera andra till att engagera sig på samma sätt som styrelsemedlemmarna själva gör.

Så här vill vi ha det övrig tid på LCR:

 • Bra gemenskap bland medlemmarna.
 • Positiv stämning.
 • Alla ska bli respekterade för den de är.
 • Alla tar ansvar för sina handlingar.
 • Om man tycker att någon har gjort något fel ska man ta upp det med personen ifråga eller gå via en neutral person för att undvika gruppkonflikter.

Saker vi ska göra för att BUS ska bli ännu bättre:

 • Vi ska publicera våra aktiviteter på Facebook och Instagram.
 • Aktiviteter ska utvärderas av de ansvariga. Pengar och kvitton ska också redovisas tydligt till kassören.
 • Vi ska informera alla medlemmar i BUS om vårt arbete och våra aktiviteter för att alla ska få möjlighet att vara delaktiga.
 • Vi ska alltid följa och sprida ridsportens ledstjärnor i vårt arbete.