Säkerhet & ridhusregler

På LCR är vi väldigt måna om säkerheten. Ryttare, hästar och alla våra besökare ska kunna känna sig trygga både i den dagliga verksamheten och när vi håller arrangemang och tävlingar.

Ridhusregler

För att vi ska lyckas med våra intentioner är det viktigt att alla känner till de regler som gäller.

Sedvanliga rid- och säkerhetsregler:

 • Uppkalla uppmärksamhet innan du går in i eller ut ur manegen.
 • Upp- och avstigning och av- och påtagning av utrustning sker innanför spåret, gärna på medellinjen.
 • Håll till höger vid möte.
 • Rider du på en stor volt, håll dig tydligt innanför spåret så att andra kan rida utanför.
 • Ryttare på fyrkantsspåret har företräde före dem på volten.
 • Skritta alltid innanför spåret.
 • Halt görs innanför spåret.
 • Visa hänsyn och gott horsemanship och var vänligt sinnad när du berättar för någon om han / hon råkar göra fel.
 • Visa hänsyn och anpassa din ridning så att du inte stör andra ryttare
 • Har du plockat fram bommar och hinder, plocka undan efter dig.
 • Mocka efter varje ridpass!

Bokningsregler för ridhus eller ridbanor:

 • Se förstasidan under kalendern. Där finns både bokningsregler och du kan se vad som händer i ridhusen dag för dag.
 • Vid bokning — andra ryttare är välkomna men måste visa hänsyn.
 • Det får aldrig vara mer än en instruktör verksam åt gången!

Hoppning

Hoppning av enstaka hinder är tillåtet under förutsättning att de andra ridande samtycker. Vid mer omfattande hoppning t ex bokning av ridhuset för träning krävs det att båda manegerna är lediga (hela stora ridhuset måste vara ledigt), det går att utläsa i kalendern.

Longering/tömkörning

Vid longering/tömkörning krävs det att de andra ryttarna samtycker. Longera alltid hästen i träns eller kapson och gärna inspänd. Ha god säkerhetsmarginal till övriga ryttare. Ridning har alltid företräde. Longering i Stora ridhuset är förbjudet.

Lössläppning

 • Lössläppning får endast ske i lilla ridhuset på tider då det inte används för ridning. Ridning har alltid företräde.
 • Föreningsledd träning, ridskoleverksamheten, tävling och andra udda föreningsledda aktiviteter har alltid företräde.

Larmlista

Om något akut inträffar ring:

Beredskapstelefonnummer: 0730-236477

Ordförande: Marie Morgensterns Folin 0733-364488

Vid fara för liv eller brand, ring 112

På anläggningen

LCRs anläggning är en rök-, alkohol- och drogfri anläggning.

Vid all hantering av hästar; Använd sunt förnuft och visa hänsyn. På förekommen anledning vill vi däremot påminna om några punkter:

 • För ridning i bägge anläggningens ridhus används uppsatta ridregler. Självklart används hjälm vid all ridning och vi ser gärna att du har på den vid annan hantering också.
 • All longering görs med hästen iförd träns eller kapson.
 • Visa hänsyn då du longerar, tömkör eller hoppar. Aktiviteter som tar extra plats kräver planering och en dialog med övriga ryttare. Be om lov då du ska longera och det är fler än 3 ekipage i ridhuset. Ett nej är alltid ett nej!
 • För din egen och andras säkerhets skull är det inte tillåtet att rida eller hantera häst med musik el dyl i öronen, som gör att du inte hör ev påkallande av fara, fordon etc.
 • Allt hindermaterial som plockas fram måste plockas bort efter användning. Lämna manegen i samma skick som du fann den eller bättre.
 • All uppbindning av hästar ska ske på för uppbindning avsedd plats, dvs i respektive stalls stallgång. Vid uppbindning ska sadelkammardörren vara stängd och luckorna för hästarnas boxdörrar bör vara fördragna.
 • Hästsläpp får endast ske i lilla ridhuset. Håll ytterdörren stängd. Då ridande vill komma in måste hästen genast infångas, då ridande alltid har företräde.
 • Hästar som leds får inte rulla sig eftersom de kan skrämma andra ekipage och skada sig själva.
 • Gångarna framför privatstallen skall hållas så fria som möjligt. Cyklar, skottkärror och trädgårdsmöbler får inte stå framför det nya stallet!
 • Då de stora hagarna på framsidan används så får, på grund av olycksrisken, ansvarig ägare/skötare/ryttare inte lämna anläggningen. All användning ska följa uppsatta scheman.
 • Om du har din häst i lina och låter den beta, så måste du stå upp. Att sitta bredvid en häst är aldrig säkert.
 • Det är under inga omständigheter tillåtet att släppa sin häst lös på området när man t ex betar den, ej heller låta den vara lös i stallet.
 • Om du kör bil på anläggningen är det max 10 km/h som gäller och hänsyn ska visas till djur och människor.

Brandsäkerhet

Instruktion vid brand

Bakgrund

Om en brand bryter ut har den eller de som befinner sig i brandens omedelbara närhet ett stort ansvar, eftersom deras insats är avgörande för om det skall stanna vid ett tillbud eller utvecklas till en storbrand. Eftersom alla bränder är små i början, kan ett korrekt agerande med rätt utrustning rädda stora värden och liv.

Vid brand

Om det börjat brinna skall du handla efter grundregeln

Rädda – Varna – Larma – Släck.

Vilka av åtgärderna du skall göra först beror på omständigheterna.

1. Rädda – Varna

Stäng in branden!

Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning.

Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att de kan sätta sig i säkerhet.

Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av den rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt. Kontrollera alla utrymmen så att det inte blir någon kvar.

För gasflaskor i säkerhet.

Återsamlingsplats: Stora hoppbanan (På anläggningsskissen heter den Stora ridbanan)

2. Larma

Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. Vänta inte med larmningen, en fördröjning på 5-10 minuter kan resultera i en totalskada.

Har branden brutit ut där det finns människor ska dessa först avlägsnas ur lokalerna.

Ring 112 och begär brandkåren.

Var beredd att besvara följande:

Vem är du?

Vad har hänt?

Adress och typ av byggnad? – Lunds Ridhus på Getingevägen

Finns det människor kvar i byggnaden?

Risker? Finns gasflaskor eller annat brandfarligt i byggnaden?

 • Möt upp räddningstjänsten och visa vägen till brandplatsen.
 • Kontakta räddningsledaren när denne anländer och informera om vilka åtgärder som vidtagits och om det finns skäl att misstänka att någon är kvar i lokalen.
 • Gå till återsamlingsplatsen och var beredd på att vara räddningstjänsten behjälplig.
 • Informera andra om vad som hänt och hur länge utrymningen kan tänkas vara.

De som fått speciella uppgifter ska genast börja utföra dessa.

Övriga hjälper besökare och andra att komma ut ur byggnaden, stänger dörrarna efter sig och går till återsamlingsplatsen.

Möt räddningstjänsten för att visa bästa vägen till branden.

3. Släck

Ta inga onödiga risker!

Försök släcka branden, om det är möjligt.

Bedömer du att en brand är för stor att klara av, stäng dörrar och sätt dig i säkerhet. Riskera inte ditt liv och din hälsa för hästarna och materiella ting.