Föreningsinfo 12 maj, 2023

FONDEN – ekonomiskt stöd för barn och ungdomar som rider eller vill börja rida

(Information in English below)

Känns nästa termins ridavgifter tunga? Vi på Lunds Civila Ryttarförening (LCR) kan nu tillsammans med Skånes Ridsportförbund, Carl Jönssons Understödsstiftelse och RF-SISU Skåne erbjuda utvalda elever en halvering av ridavgifterna under höstterminen. Tanken med Fonden är att den som av olika anledningar har svårt att betala ridavgiften ska kunna ansöka om stöd.

Ansökan kan göras för elever upp till 18 år, och görs av målsman. För att kunna söka behöver du vara – eller senare bli – medlem i LCR. Ansökan avser halvering av terminsavgiften för ryttare som rider ett pass i veckan på ridskolan eller för någon av våra sommarkurser (du hittar dem här).

Blankett för ansökan hittar du här och du skickar den via mail till fonden@lundscivila.se.

Ansökningar till Fonden kan göras under hela 2022 och behandlas löpande.  Alla ansökningar behandlas konfidentiellt av en av föreningen utsedd grupp.

Frågor? Maila oss gärna på fonden@lundscivila.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Med vänliga hälsningar,

Lunds Civila Ryttarförening gm Marie Morgensterns Folin, ordförande

 

FONDEN – support for children and young people who ride or want to start riding

Having a challenge to pay the riding fee? Lunds Civila Ryttarförening (LCR) can now, together with Skånes Ridsportförbund, Carl Jönssons Understödsstiftelse and RF-SISU Skåne, support selected children and youths with a 50 % reduction of the riding fee during one semester. The idea with Fonden is that those who for various reasons have difficulty paying the riding fee should be able to apply for support. The application can be made for children and young people up to 18 years and has to be sent in by a guardian. To be able to apply, you need to be – or become – a member of LCR. The application concerns a 50 % reduction of either a semester’s fee (for a rider who rides once a week) or the fee of one of our summer courses (read more about them here).

You’ll find the application form here. Once filled in, you apply by sending it via e-mail to fonden@lundscivila.se. Applications can be sent in Swedish or English.

You can apply to Fonden throughout the full 2022 and applications are being processed on an ongoing basis. All applications are treated confidentially by a small group appointed by LCR.

Questions? Don’t hesitate to contact us by sending an e-mail to fonden@lundscivila.se

Welcome to submit your application!

Kind regards,

Lunds Civila Ryttarförening via Marie Morgensterns Folin, chairman