Priser

Stallhyran är 2400 kr/box och månad, varav 1850 kr i kallhyra och 550 kr för lunch- och eftermiddagsfodringar på vardagar.

Juli månad är det tillsvidare halv stallhyra och ingen kostnad för fodringar.

ÖVRIGT:

I samband med inflyttning debiteras en depositionsavgift om 1500 kr, som fås tillbaka vid utflyttning med förutsättningen att boxen och övriga utrymmen är städade och rena. Hyresgästen erhåller en kvittens från anläggningschefen i samband med flyttbesiktningen.

Befintliga hyresgäster ska kontakta anläggningschefen för flyttbesiktningen i samband med utflyttning. Om anläggningschefen finner det nödvändigt debiteras hyresgästen 1500 kr. Avgiften avser städning av boxen och övriga områden.