Ridvägar runt LCR

Kommunen har nu gjort ett jättefint arbete med att göra ridvägar runt LCR.

Klicka på Ridvägar för karta.

Hästsymboler och pilar har målats på asfalten och påbjuden ridning-vägmärke- kommer upp så fort det är möjligt för vädret.

Nu är det påbjuden ridning enligt nedan:

  • ner genom tunneln under Norra Ringen, precis utanför LCR
  • på Magistratsvägens södra sida, mellan Statoil och Willys
  • på gångvägen från Hemvärnsgården till Getingevägen
  • längs Getingevägens norra sida, vidare nordöst ut till grusstigen som leder ner till tunnlarna under Getingevägen och Norra Ringen
  • mellan grusstigen och till Magistratsvägen
  • Sankt Hans backar (se skyltar när de har kommit upp).

Vänliga hälsningar

Anna Karlsson
Trafikmiljöingenjör
Gatu- och trafikkontoret i Lund