Samarbeten

Terapiridning

Till terapiridningen kommer funktionshindrade ryttare som har ridningen som en del av sin träning/behandling. Terapiridningen leds av sjukgymnaster och arbetsterapeuter som kommer tillsammans med ryttarna. LCR tillhandahåller hästar och ansvarar för säkerheten och alla rutiner vid ridningen. Själva ansvaret för terapiridningen ligger dock på sjukvården som bedriver behandlingen. Till terapiridningen kommer bl a ryttare från Barnhabiliteringen i Lund, Barnrehabiliteringen i Lund och Psykiatrin i Lund.

Fritidsridning med terapeutiska effekter

Efter flera års samarbete med sjukgymnaster och utbildningar i ämnet Funktionsnedsatta Ryttare så är det klart att vi på LCR även tar emot grupper och individer som på sin fritid vill rida i terapeutiskt syfte. LCR är dock mycket noga med att de inte bedriver någon form av behandling. Ansvaret ligger hos ryttaren och vi kan i samråd med denne och eller dennes läkare/sjukgymnast/socialpedagog fortsätta stärkande träning efter avslutad eller pågående behandling. Den här sortens ridning kan vi skräddarsy helt enligt elevens önskemål och om du skulle vara intresserad av hästunderstödd ridterapi så ber vi dig att ta kontakt med din läkare eller sjukgymnast så kan vi samarbeta.

Arbete i stallet

Du kan också komma till oss för att vara i stallet. Utan press på att rida men med möjligheten att få göra det om man så önskar. Vissa kan tyvärr inte rida men umgänget med hästen är värdefullt i sig. På LCR har vi ponnyer och hästar i alla storlekar och de tycker mycket om att bli ompysslade. Mest lugn och ro har vi här på förmiddagarna då hästarna är ute i hagen men även efter lunch brukar det vara ganska lugnt. Även här handleds eleverna av utbildad och erfaren personal. Hör av er till oss så kommer vi överens om en tid som passar er. Naturligtvis är alla välkomna som besökare när helst vi har öppet.

Exempel på olika verksamheter

•Dagligverksamheten i Lund – ridning för vuxna med flera svåra funktionsnedsättningar. Använder lyft och ramp, specialsadlar och tandemryttare.

•Barn Rehabiliteringen i Lund – bedriver intensiv rehabverksamhet med barn och ungdomar och förlägger ofta delar av sin verksamhet hos oss. Ridpasset anpassas efter varje individs speciella behov.

•Barn Habiliteringen i Lund – har hos oss sjukgymnastikridning för barn. Behandlingen utförs av sjukgymnaster. Vi står för hästar och markpersonal.

•Uroxens förskola – barn med hörsel och funktionsnedsättningar som kommer till oss för att genom ridning förbättra balans och sociala färdigheter.

•Fritidsridning – ridning för barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar och speciella behov. Skall likna vanlig ridning så mycket som möjligt och på så sätt sudda ut gränser och göra alla till ryttare.

•Ridläger för barn med synproblematik i samarbete med synenheten i Lund.

•Psykosocial träning för personer med depressionsproblematik. Sker i små grupper eller individuellt. Samarbete med BUP eller vuxenpsykiatrin i Lund

•Vi samarbetar med RBU i Skåne för att sprida information om ridning som aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vår ambition är att erbjuda alla som vill en möjlighet att umgås med hästar i en lugn och trygg miljö här på LCR..