Om verksamheten

Varje vecka kommer drygt 600 elever till LCR för att rida. Ungefär 10 % av dessa, är ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Därför har vi grupper som är specifikt anpassade för elever med extra behov av hjälp och stöd.

Ryttarna är i olika åldrar, från barn till vuxna, och har både fysiska och/eller psykiska funktionshinder. De flesta lektioner hålls i grupp, men även individuell undervisning förekommer. Lektioner hålls alla vardagar och bedrivs antingen som fritidsridning eller terapiridning.

Fritidsridning

Fritidsridningen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som vill rida som fritidssysselsättning, men som pga sin funktionsnedsättning inte kan delta i ordinarie ridlektioner. Här erbjuder vi små grupper med max 6 elver/grupp. Varje elev får en ponny eller häst att rida och lära känna under hela terminen. Förutom det så får varje elev en fadder som varje vecka hjälper till innan, under och efter ridlektionen. Allt efter behov. Faddrarna är alla över 15 år och är aktiva ryttare och medlemmar i LCR. Många av dem har flera års erfarenhet av fadderskap och några är utbildade ungdomsledare. Är eleven i behov av mer stöd än den fadder LCR erbjuder så måste eleven själv ordna med det. Alternativt så kan vi ordna det mot en extra kostnad.

Ridlektionerna är uppbyggda på samma sätt som alla andra ridlektioner på ridskolan, men med ett tempo och övningar som är anpassas efter deltagarna. Man tränar på olika ridvägar och rider i olika gångarter. Ofta används bommar och koner som hjälpmedel. Den tid av lektionerna som inte går åt till ridning ägnas åt hästarna i stallet. Ridlektionen hålls av utbildad ridlärare med utbildning i undervisning av elever med olika funktionsnedsättningar.

Fritidsridning är inte sjukgymnastik, utan tanken är att det ska vara precis som vanlig ridning. Den kan vara ett komplement till sjukgymnastik och många av våra elever börjar med fritidsridning för att kunna utvecklas i en takt som passar dem och så småningom kanske gå över till den ordinarie verksamheten.

Anpassad anläggning

LCR’s anläggning är anpassad och tillgänglig för ryttare med olika funktionshinder. Den är inte längre modern men fullt användbar. I foajén finns en rymlig handikapptoalett. Där kan man byta om, men tyvärr finns ingen möjlighet till dusch. Ridskolestallet nås via foajén utan att några trappor behöver passeras. Cafeterian är alltid öppen men försäljning sker endast vid tävlingar och andra arrangemang. Dit kommer man via läktaren där det finns en ramp och en lyft för ryttare som sitter i rullstol och behöver lyfthjälp med att komma upp i sadeln.

Utrustning för alla och starka hästar

På LCR har vi både lyft och ramp. Men för de ryttare som inte behöver så mycket hjälp har vi pallar i olika storlekar för att underlätta uppsittning. Ekipagets utrustning specialanpassas efter behov. Vi har olika sorters sadlar, handtag, bälten och tyglar. Dock får ingen av säkerhetsskäl spännas fast i sadeln. Vi har tre stycken tandemsadlar som gör det möjligt att rida två samtidigt. På så sätt kan en medhjälpare sitta bakom en funktionshindrad ryttare som fysiskt stöd. Här blir den gemensamma tyngden på ryttarna en begränsande faktor. Vi har dock flera stora och starka hästar.