Sofia Lundbäck

Tisdagar kl 8.00 – Gul grupp 

Vecka
32 Lösgörande, framdelsvändning
33 Lösgörande, skänkelvikning
34 Skänkelvikning, övergångar
35 Övergångar, galoppfattningar
36 Böjda spår
37 Lätt sits
38 Bommar
39 Hoppning
40 Teori: utbildningsskalan + programridning
41 Programdelar LB:1
42 Programdelar LB:1
43 Programridning LB:1
44 Programridning LB:1
45 Bommar
46 Hoppning
47 Aktivitetsvecka
48 Bogen in
49 Lätt sits – inverkan
50 Bommar
51 Hoppning
52 Tagen bakdel