Peggy Sjöstedt

Hej !

 

Välkomna till vårterminen 2018.                               !

Här kommer planeringen.  Alla grupper är välkomna att besöka alla teorilektioner.

Jag kommer  att sätta in kortare uteritter eller arbete utomhus så fort väder och underlag tillåter. Jag ser fram mot ännu en utvecklande ridtermin.

 

Med vänlig hälsning:

Peggy Sjöstedt

 

Måndag kl 16.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

Lösgörande/reagera för hjälperna

3.     Markarbete /lätt sits

4.     Hoppning.

5.     Bommar/Sits.

6.     Hoppning.

7.     Sits utan stigbyglar

8.     Sits – böjda spår

9.     Sits – ”fina hjälper”

10.   Galoppsprång

11.   Hoppning

12.   Teori

13.   Markarbete

14.   Hoppning

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Tempoträning- inne

17.   Tempoträning – ute

18.   Markarbete-Korta övergångar.

19.   Hoppning

20.   Vändningar och halter

21.   Fattningar

22.   Uteritt.

23.   Repetition

24.   Avslutning, önskemål.

MÅL:             Bra sits. Kontroll av vägar, tempo,fattningar. Bra framdelsvändningar.

TEORI:          Kunna hjälper: skänklar,tygeltag,

 

Måndag kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

2.     Introduktion.

3.     Teori. Förbereda ponnyn för sadling och tränsning.

4.     Teori. Förbereda ponnyn för ridning

5.     2o2 Borsta ,sadla,tränsa,leda, sitta upp

6.     2o2     ”         ”        ”        ”       ”

7.     2o2     ”         ”        ”        ”       ”

8.     ½ teori- varsin ponny

9.     ½ teori –varsin ponny

10.   Vägar i skritt

11.   Träna styrning-stanna-gå framåt

12.   Teori

13.   Kontroll upp och avsittning.

14.   Sits

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Sits –repetera vägar

17.   Sits – repetera hjälper

18.   Sits – Lätt sits

19.   Träna lätt sits över bommar

20.   Ridning utan tät.

21.   Uteritt med föräldrar

22.   Voltige- prova galopp

23.   Repetition

24.   Avslutning- önskemål

MÅL:                      Behärska ridning i skritt o trav. Kunna enklare vägar.

TEORI:                   Kunna hästens vanligaste färger, borsta, sadla o tränsa.

 

Måndag kl 18.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

2.     Lösgörande/reagera på hjälperna

3.     Markarbete- bommar

4.     Hoppning

5.     Markarbete

6.     Hoppning

7.     Sits- fattningar

8.     Sits- ”små hjälper”

9.     Sits- utan stigbyglar

10.   Steglängd

11.   Hoppning

12.   Teori

13.   Markarbete

14.   Hoppning

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Öva vändningar / ryggning

17.   Tempoträning- inne

18.   Markarbete

19.   Hoppning

20.   Tempoträning ev ute

21.   Repetition

22.   Uteritt

23.   Arbete utomhus

24.   Avslutning, önskemål

MÅL: Bra sits. Kontroll av vägar, tempo,fattningar. Bra framdelsvändningar.

TEORI:          Kunna hjälper: skänklar,tygeltag,

 

Tisdag 16.00 Peggy Sjöstedt Hoppgrupp.

Vecka

1.     Gymnastik

2.     Kontroll

3.     Kontroll ,galopp

4.     Följsamhet

5.     Serie, följsamhet

6.     Lydnadsbana

7.     Rytm

8.     Hinder i följd

9.     Relaterade avstånd

10.   ”        ”

11.   Kombination.

12.   ”

13.   Hindertyper

14.   ”

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för                                 mer info!

16.   V 18-24 Hoppning utomhus om vädret tillåter av bankaraktär

17.   Teori v 21.

 

Tisdag 17,00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Mjukstart

2.     Bågar efter långsidorna

3.     Halter/igångsättningar

4.     Med och utan tät

5.     Sits utan stigbyglar

6.     Lätt sits

7.     Styrövning bommar

8.     Bommar

9.     ”

10.   Hoppning/ bombana

11.   Uppsittningo fixa stigläder o sadelgjord själva

12.   ”Jockeyläder”

13.   Balans/barbacka

14.   Ev longering i galopp

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Bommar/balans.

17.   Lättsits/galopp

18.   Träna programridning

19.   Hörnpasseringar

20.   Programträning.

21.   Teori

22.   WE-bana

23.   Rep.

24.   Önskemål

 

Tisdag 18,00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Mjukstart

2.     Ställning

3.     Arbete på böjda spår

4.     Enskild framridning, framdelsvändningar

5.     Galoppfattningar böjda spår

6.     Avsaktningar

7.     Halvhalter

8.     Hoppning

9.     Markarbete

10.   Hoppning

11.   Öka minska volten.

12.   Flytta för skänkeln

13.   Öva, flytta för skänkeln

14.   Korta stigläder.

15.   Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Hoppning

17.   Markarbete

18.   Hoppning

19.   Uteritt

20.   Programträning. Ev. Uteritt.

21.   Teori.

22.   Hoppning

23.   Repetition

24.   Önskemål

 

Tisdag 19.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Mjukstart

2.     Sits. Övergångar

3.     Repetition böjda spår-öka,minska volten

4.     Raka spår

5.     Nogranna vägar.

6.     Markarbete

7.     Hoppning

8.     Markarbete.

9.     Hoppning.

10.   Sitsträning.

11.   Öva sits

12.   Markarbete lätt sits

13.   Hoppning

14.   Hoppning

15.   Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Programträning

17.   Programträning.

18.   Program

19.   Uppföljning av program.

20.   Tempoträning

21.   Teori.

22.   Tempoväxlingar

23.   Uteritt

24.   Önskemål

 

Onsdag kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Rep sits o vägar

2.     Övergångar

3.     Sits/ med och utan stigbyglar.

4.     Galoppfattningar

5.     Balans lätt sits

6.     Bommar

7.     Markarbete/följsamhet

8.     Hoppning

9.     Tempo/takt

10.   Markarbete

11.   Hoppning

12.   Genomgång framdelsvändningar.

13.   Framdelsvändningar

14.   Repetition

15.  Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.  TEORI

17.   Sitsträning

18.   Programträning

19.   Program

20.   Uteritt

21.   Ej ridning.

22.   Dubbeltimme 17-19

23.   Rep.

24.   Önskemål.

 

Onsdag kl 18.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Mjukstart

2.     Övergångar

3.     Öva halvhalter

4.     Arbete på serpentinbågar

5.     Markarbete/sits

6.     Hoppning

7.     Markarbete/följsamhet

8.     Hoppning

9.     Sidvärtsrörelser

10.   TEORI

11.   Hoppning.

12.   Tempo/takt.

13.   Markarbete

14.   Hoppning

15.  Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Sitsträning

17.   Programträning.

18.   Programträning.

19.   Programridning

20.   Repetition

21.   Dubbel lektion 17-19. Uteritt.

22.   Ej ridning.

23.   Öva vändningar/ryggning.

24.   Önskemål.

 

Onsdag kl 19.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Lösgörande

2.     Bommar/lydnad

3.     Markarbete

4.     Hoppning

5.     Vändningar.

6.     Bakdelsvändningar.

7.     Teori

8.     Form

9.     Markarbete

10.   Hoppning

11.   Markarbete.

12.   Hoppning.

13.   Tempo

14.   Sitsträning

15.  Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Galopparbete

17.   Eget arbete,programträning

18.  Programträning

19.  Programridning

20.   Hoppning ute.

21.  Individuellt

22.  Mindre grupper 3 x 4 x 15 min.

23.  Ej ridning.

24.   Önskemål.Dubbeltimme 19-21.

 

Onsdag kl 20.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Sits

2.     Bommar/lydnad

3.     Markarbete

4.     Hoppning.

5.     TEORI

6.     Skänkelvikning.

7.     Galopparbete

8.     Vändningar.

9.     Markarbete /tempo.

10.   Hoppning.

11.   Markarbete.

12.   Hoppning.

13.   Arbete på serpentioner

14.   Halvhalter

15.  Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Programträning

17.   Programträning

18.   Sitsträning.

19.   Programridning

20.   Hoppning

21.   Mindre grupper 3 x 4 x 15min

22.   Önskemål.

23.   Dubbeltimme 19-21. Uteritt.

24.   Ej ridning.

 

Torsdag kl 16.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Sits o vägar

2.     Start o stopp, individuell galopp

3.     Böjda spår

4.     Hörnlinjen/raka hästar

5.     Avbrott

6.     Bommar

7.     Hoppning

8.     Markarbete

9.     Hoppning

10.   Repetieion

11.   Framdelsvändningar

12.   Öva      ”

13.   Genomgång av galoppfattningar

14.   Galoppfattningar

15.  Aktivitetsvecka inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.  Teori

17.   Hoppning

18.   Markarbete

19.   Hoppning

20.   Repetition

21.   Programträning

22.   Program

23.   Ute

24.   Önskemål

 

Torsdag kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Lösgörande

2.     Övergångar ,fattningar

3.     Arbete på volter/undan för skänkeln

4.     Fattningar, hjälper vikt

5.     Halter/ryggningar

6.     Markarbete/balans

7.     Hoppning.

8.     Markarbete/tempo

9.     Hoppning

10.   Skänkelvikning i skritt o trav. Hjälper

11.   Öva     ”                    ”

12.   Fattningar ur skänkelvikning

13.   Galopparbete

14.   Tempoväxlingar

15.  Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Teori

17.   Hoppning

18.   Markarbete

19.   Uteritt dubbeltimme?

20.   Hoppning

21.   Tempoträning

22.   Individuell träning, ex 2 o 2.

23.   Repetition

24.   Önskemål

 

Torsdag 18.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

1.     Lösgörande

2.     Övergångar

3.     Sits/böjda spår

4.     Halter o ryggningar

5.     Fattningar/ hjälper-vikt

6.     Markarbete/balans

7.     Hoppning

8.     Markarbete/tempo

9.     Hoppning

10.   Framdelsvändning(hjälper)

11.   Öva   ”

12.   Tempoväxlingar

13.   Programträning

14.   Galopparbete

15.   Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

16.   Teori

17.   Hoppning

18.   Markarbete

19.   Uteritt ev dubbeltimme?

20.   Hoppning

21.   Individuellt 2 o 2

22.   Tempoträning

23.   Repetition

24.   Önskemål