Peggy Sjöstedt

Välkomna till Vårterminen 2019.
Hoppas att det blir en rolig och lärorik termin tillsammans!

Stora hästar.
Måndag kl 17.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits.
3 Sits i övergångar
4 Sitsträning och longering
5 Sidvärtsrörelser med avbrott
6 Böjning/ställning
7 Tempo varierat med vägen
8 Öppna
9 Sluta
10 TEORI
11 Förvänd galopp
12 ” ”
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Skolor med fattningar
15 Skolor
16 Bakdelsvändning
17 Rörelser med precision
18 Rörelser ur program
19 Framridning, individuellt
20 ” ”
21 Programträning
22 Programträning
23 Program
24 Önskemål

Måndag kl 18.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Genomgång
3 Göra iordning för ridning, uppsittning 2 o 2
4 ” ” ” ridning 2 o 2
5 Sitsträning
6 Skritt trav vägar
7 Balans
8 Styra/stopp
9 Hjälper
10 TEORI
11 Avbrott/igångsättning
12 ” ” -hjälper
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Styra enskilt
15 Böjda spår
16 Vänd rätt upp
17 Träna lätt sits
18 Bommar
19 Prova galopp, genomgång
20 Öva galopp
21 Ev. uteritt
22 Repetition
23 Ridborgarmärket
24 Avslutning

Måndag kl 19.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits
3 Sits, galopp
4 Avbrott/igång
5 Voltarbete
6 Sitsträning
7 Galopp på olika spår
8 Lätt sits
9 Bommar
10 TEORI
11 Rep. Vägar
12 Noggranna vägar
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.
14 Genomgång framdelsvändning
15 Träna framdelsvändning
16 ” ” , halter
17 Bommar
18 Markarbete
19 Lätt hoppning
20 Enskild framridning
21 Träna programvägar
22 Uteritt
23 Program
24 Avslutning

Måndag kl 20.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits
3 Hoppning- Rytm
4 Framdelsvändning
5 Noggranna vägar- kontroll steglängd
6 Böjning/ställning
7 Sitsträning
8 Galopp sits
9 Hoppning
10 TEORI.
11 Hjälper
12 Hjälper
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Avbrott/igång på böjda spår
15 Fattningar
16 Markarbete
17 Hoppning
18 Gymnastikhoppning
19 Hoppning
20 Uteritt
21 Programträning
22 Programträning
23 Program
24 Avslutning

Tisdagar kl 19.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits
3 Sits- utan stigbyglar, hjälpgivning, hörnpassering
4 Markarbete- lätt sits
5 Hoppning
6 Markarbete
7 Hoppning
8 Vikthjälper/sits
9 Hjälper- tygel
10 Hjälper- skänkel
11 Sitsträning
12 Markarbete
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Hoppning
15 TEORI
16 Hoppning
17 Rörelser- framdelsvändningar
18 ” – flytta för skänkeln
19 Uteritt
20 Programträning
21 Program
22 Markarbete
23 Hoppning
24 Avslutning

Onsdagar kl 17.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Sits/ styrning
3 Markarbete- bommar
4 Hoppning
5 Markarbete
6 Hoppning- serie
7 Sits- böjda spår
8 Sitsträning
9 Hjälper
10 Halter, ryggning, framdelsvändning
11 Hoppning- lydnad
12 Öka-minska volterna
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Galoppfattningar
15 Sidvärtsrörelser
16 Träna WE
17 Markarbete
18 Hoppning
19 TEORI
20 Hoppning
21 Framridning
22 Programträning
23 Program
24 Avslutning

Onsdagar kl 18-00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Sits styrning
3 Markarbete- bommar
4 Hoppning
5 Markarbete
6 Hoppning-serie
7 Sits- böjda spår
8 Sitsträning
9 Hjälper
10 Halter, ryggning, framdelsvändning
11 Hoppning-lydnad
12 Repetition halvhalt
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 We-hinder
15 Skänkelvikning
16 Galoppfattningar
17 Markarbete
18 Hoppning
19 TEORI
20 Hoppning
21 Framridning
22 Programträning
23 Program
24 Önskemål

Onsdagar kl 19.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Markarbete
3 Hoppning
4 Steglängd- Takt-Tempo
5 Markarbete
6 Hoppning -serie
7 Hjälper
8 Lösgörande
9 Sitsträning/longering
10 Hoppning
11 Markarbete
12 Hoppning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information
14 Sidvärtsrörelser /sluta
15 Bakdelsvändningar
16 Markarbete
17 Hoppning
18 Framridning 2 o 2
19 TEORI
20 Programträning rörelser
21Programträning ½ gruppen individuellt
22 ” ”
23 Program
24 Önskemål

Onsdagar kl 20.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Markarbete
3 Hoppning
4 Steglängd –Takt o Tempo
5 Markarbete
6 Hoppning- Serie
7 Hjälper
8 Lösgörande
9 Sitsträning/longering
10 Hoppning
11 Markarbete
12 Hoppning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Sidvärtsrörelser
15 Bakdelsvändningar
16 Markarbete- Rytm/tempo
17 Hoppning
18 Framridning
19 Teori
20 Programträning rörelser
21 Programträning ½ gruppen individuellt
22 ” ”
23 Program
24 Önskemål

PONNYER
Tisdagar 16.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Gymnastikhoppning
3 Balans/rytm
4 Följsamhet
5 Enkelhinder med kontroll
6 Hinder på båge
7 Relaterade avstånd
8 Kombinationer
9 Kombinationer- olika typer av hinder
10 Ovanliga hinder
11 Följsamhet
12 Egen framridning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information

14 Utesäsong
15 Teori – utvärdering
16 Långa anridningar
17 Korta anridningar
18 Terränghinder
19 Uteritt
20 Banträning
21 ”
22 TEORI
23 Omhoppning
24 Önskemål

Tisdagar kl 17.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits
3 Träna lätt sits
4 Hoppning
5 Markarbete
6 Lätt hoppning
7 Balans
8 Hörnpasseringar/Vägar
9 Noggranna vägar på raka och böjda spår
10 TEORI
11 Lätt hoppning
12 Repetition -vägar
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information

14 Lätt hoppning
15 Ridning på böjda spår
16 Genomgång framdelsvändning
17 Öva framdelsvändning
18 Öva galopp
19 Ev Uteritt
20 Arbete över bommar
21 Lätt hoppning
22 Markarbete
23 Lätt hoppning
24 Önskemål

Tisdagar kl 18.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

2 Sits
3 Växling mellan nedsittning och lättridning, lätt sits
4 Hoppning
5 Markarbete
6 Hoppning
7 Flytta för skänkeln på volt
8 Öva fattningar
9 Förvänd galopp
10 TEORI
11 Hoppning- följsamhet
12 Markarbete
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Hoppning
15 Programträning
16 Gångarter olika tempon
17 Takt/tempo
18 Uteritt
19 Egen framridning jobba 2 o 2
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Markarbete
23 Hoppning
24 Önskemål

Torsdagar kl 16.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Träna galopp på böjda och raka spår
3 Markarbete –vägar
4 Hoppning-bommar
5 Sits och styrning i lätt sits
6 Hoppning
7 Utan stigbyglar, voltarbete
8 Fattningar på böjda spår
9 Långa, korta diagonaler
10 Olika storlekar på volter, framdelsvändningar
11 Markarbete
12 Hoppning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Markarbete
15 Hoppning
16 Framdelsvändning
17 TEORI
18 Programträning-vägar
19 ” – övergångar
20 Markarbete
21 Hoppning
22 WE-träning
23 Uteritt
24 Önskemål

Torsdagar kl 17.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Övergångar, skänkelvikning
3 Markarbete-bommar
4 Hoppning
5 Markarbete- rytm
6 Hoppning
7 Diagonaler
8 Takt/tempo
9 Voltarbete
10 Tempoväxlingar/Halvhalter
11 Markarbete
12 Hoppning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Markarbete
15 Hoppning
16 Bakdelsvändning
17 TEORI
18 Programträning
19 ”
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Uteritt
23 Program
24 Önskemål

Torsdagar kl 18.00
Peggy Sjöstedt
Vecka

1 Sits
2 Skänkelvikning i trav
3 Markarbete- vägar
4 Hoppning
5 Markarbete – rytm
6 Hoppning
7 Halvhalter
8 Takt/tempo
9 Sidvärtsrörelser
10 Galopparbete
11 Markarbete
12 Hoppning
13 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se på vår hemsida för mer information
14 Markarbete
15 Hoppning
16 Bakdelsvändning
17 TEORI
18 Programträning
19 ”
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Uteritt
23 Program
24 Önskemål