Peggy Sjöstedt

 

Välkomna till höstterminen 2017!

Här finns planeringar för mina grupper i höst.

Peggy

 

Måndag kl 16.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart med fokus på kontakt med hästen

34 Markarbete

35 Hoppning, lätt gymnastik

36 Markarbete

37 Hoppning

38 Teori

39 Övergångar

40 Vikthjälper, fattningar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Tempoväxlingar

43 Markarbete , galoppsprång

44 Hoppning

45 Markarbete, ställning

46 Hoppning

47 Framdelsvändningar

48 Öva framdelsvändningar.

49 Öka och minska volterna

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Måndag kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete

35 Hoppning

36 Markarbete

37 Hoppning

38 Teori

39 Vikthjälper

40 Tempoväxlingar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Övergångar

43 Markarbete

44 Hoppning

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Galoppfattningar

48 Sitsträning

49 Flytta för skänkeln

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Måndag kl 18.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete

35 Hoppning

36 Markarbete

37 Hoppning

38 Teori

39 Reaktioner för hjälperna.

40 Kontroll ställning

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Vikthjälper, fattningar

43 Markarbete

44 Hoppning

45 Markarbete, trappan

46 Hoppning

47 Sits, barbacka

48 Sits, vikthjälper, fattningar

49 Repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Tisdag kl 16.00 Hoppgrupp Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Ute bommar

34 Lydnad

35 Uteritt

36 Serie, följsamhet

37 Serie, lydnad

38 Galoppsprång, böjda spår

39 Sits galoppsprång raka spår

40 Hinder i följd

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Repetition

43 Teori

44 Resterande planering kommer efter Teoriveckan

45

46

47

48

49

50

51 Önskemål

 

Tisdag kl 17.00 Nybörjare Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Teori

34 Teori, borsta, öva uppsittning på Plankan och Pricken

35 Teori, borsta,sadla, leda , uppsittning. 2 o 2

36 Borsta,sadla,leda, uppsittning, rida i skritt 2 o 2

37 Borsta,sadla,leda, uppsittning, rida i skritt 2 o 2 nya ponneyr

38 Varsin ponny, göra i ordning, leda in ,sitta upp. Skritt

39          ”                                ”

40         ”                                ”  , enkla vägar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 ½ teori, göra i ordning. Ridning enkla vägar

43 Teori/ ridvägar

44 Ridning. Vägar

45 Ridning skritt o trav

46 Ridning på böjda spår

47 ½ teori- göra iordning ponnyerna , ridning

48 Barbacka ridning

49 Kontroll av uppsittning och avsittning

50 Liten WE-bana

51 Önskemål

 

Tisdag kl 18.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sits, arbete på böjda spår

35 Sits, övergångar

36 Framdelsvändning på olika spår

37 Flytta för skänkeln

38 Markarbete

39 Hoppning

40 Enskilda galoppfattningar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Hoppning

43 Teori

44 Rakriktning

45 Övergångar på raka spår

46 Fattningar

47 Markarbete, vända i galopp

48 Hoppning

49 Markarbete

50 Hoppning

51 Önskemål

 

Tisdagar 19.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete

35 Hoppning

36 Hoppning, lång och kort anridning

37 Sitsträning

38 Vikthjälper

39 Olika böjda spår

40 Övergångar på böjda spår

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Övergångar på raka spår

43 Teori

44 Markarbete (reaktioner)

45 Hoppning

46 Programträning

47 Markarbete

48 Hoppning

49 Programträning

50 Program

51 Önskemål

 

Onsdag kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete, bommar

35 Arbete över bommar

36 Noggranna vägar

37 Programträning

38 Programträning

39 Program

40 Olika böjda spår

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Sitsträning

43 Uppföljning sits, framdelsvändning o ryggning

44 Markarbete

45 Hoppning

46 Teori, hjälper

47 Fattningar o avbrott

48 Repetition

49 Hoppning

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Onsdagar kl 18.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete

35 Hoppning

36 Arbete på volterna

37  Programträning

38 Programträning

39 Program

40 Sitsträning

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Hoppning, gymnastik

43 Framdelsvändning, ryggning

44 Markarbete- lång och kort anridning

45 Hoppning

46 Flytta för skänkeln

47 Hoppning

48 Teori

49 Repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Onsdagar kl 19.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Övergångar/rakriktning

35 Markarbete

36 Hoppning

37 Programträning

38 Sitsträning

39 Program

40 Repetition

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Markarbete

43 Hoppning

44 Galoppfattningar

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Teori

48 Markarbete

49  Hoppning

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Onsdagar kl 20.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sits, lösgörande med fattningar

35 Markarbete

36 Hoppning

37 Sitsträning

38 Programträning

39 Program

40 Uppföljning av program

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Markarbete

43 Hoppning

44 Fattningar/avbrott

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Markarbete

48 Hoppning

49 Teori

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Torsdagar kl 16.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Träns sits, vikthjälper

35 Böjda spår

36 Bra vägar

37 Olika gångarter på böjda spår

38 Framdelsvändning

39 Markarbete, lätt sits

40 Hoppning, bommar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Markarbete

43 Hoppning

44 Halter och framridningar

45 Raka hästar

46 Teori

47 Markarbete-följsamhet

48 Hoppning, bommar

49 Hoppning repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

Torsdagar kl 17.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Hästen på tygeln

35 Kordination av hjälper

36 Flytta fram resp. bakdelen

37 Framdelsvändning ur skänkelvikning

38 Tempoväxlingar

39 Markarbete, galoppsprång

40 Hoppning

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Markarbete

43 Hoppning

44 Påbörja bakdelsvändning

45 Fattningar

46 Teori

47 Markarbete

48 Hoppning

49 Repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

 

Torsdagar kl 18.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sits

35 Kordination

36 Fattningar på böjda spår

37 Flytta för skänkeln

38  ”                      ”

39 Markarbete, galoppsprång

40 Hoppning

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Markarbete

43 Hoppning

44  Repetition

45  Flytta bakdelen

46 Teori

47  Markarbete

48 Hoppning

49 Hoppning

50 Kadrilj

51  Önskemål

 

Söndagar kl 13.00Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sitsträning

35 Bommar

36 Markarbete styrning

37 Lätt hoppning

38 Ställning

39 Arbete med hörnpasseringar och volter

40 Kontroll av hjälper

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Repetition

43 Tempoväxlingar

44 Hoppning

45 Vägar

46 Teori

47 Hoppning

48 Serpentinbågar

49 Självständig framridning

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

 

Söndagar kl 14.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33  Mjukstart

34 Sitsträning

35 Bommar

36 Markarbete, Raka spår

37 Lätt hoppning

38 Repetition

39 Ställning

40 Galoppfattningar

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Repetition, ställning

43 Övergångar

44 Hoppning

45 Markarbete ,styrning

46 Teori

47 Hoppning

48 Serpentinbågar

49 Repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål

 

 

 

Söndagar kl 15.00 Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sitsträning

35 Bommar

36 Böjda spår

37 Lätt hoppning

38 Repetition

39 Ställning

40 Galoppfattning

41 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!

42 Repetition, ställning

43 Tempoväxlingar

44 Hoppning

45 Markarbete, vägar

46  Teori

47 Hoppning

48 Serpentinbågar

49 Repetition

50 Kadrilj

51 Önskemål