Peggy Sjöstedt

Välkomna till Höstterminen 2018.

Hoppas att det blir en rolig och lärorik termin tillsammans!

 

Stora hästar.

Måndag kl 17.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart- ställning/övergångar

34 Fortsatt lösgörande arbete

35 Ställning/böjning

36 Rakriktning

37 Galopparbete/ fattningar

38 Bakdelsvändning- genomgång

39 Bakdelsvändning/sluta

40 Sluta

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Lösgörande arbete/ ”stretch”

43 Bommar- övergångar

44 Sitsträning

45 Teori

46 Form

47 Kadriljträning

48 Repetition

49 Tempoväxlingar

50 Utvärdering

51 Avslutning

Måndag kl 18.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart med fokus på sits/ställning

34 Lösgörande arbete framdelsvändning/volter

35 Reaktioner för hjälperna

36 Tempoväxlingar

37 Ryggning

38 Skänkelvikning

39 Markarbete- tempoväxlingar

40 Hoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Markarbete- jobba i lätt sits

43 Hoppning

44 Sitsträning

45 Teori

46 Lösgörande arbete/ ”stretch”

47 Markarbete

48 Hoppning

49 Markarbete

50 Hoppning

51 Avslutning

Måndag kl 19.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33

34 Teori –info, visning, kvällsfodring

35 Teori –Borsta ,sadla genomgång

36 Teori – Göra iordning för ridning, sitta upp

37 Ridning – genomgång av sits

38 Styra/stanna

39 Hjälper

40 Träna balans, sits, avbrott och igångsättningar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Lätt sits

43 Lätt bomövning

44 Balans/vikthjälper

45 Teori

46 Ridvägar

47 Sitsträning

48 Repetition

49 Hörnpasseringar

50 Serpentinbågar

51 Avslutning

Måndag kl 20.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart- ställning/böjning

34 Böjning på böjda spår

35 Rakriktning

36 Galoppfattningar

37 Ställning/böjning

38 Skänkelvikning/öppna

39 Markarbete- övergångar

40 Hoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Markarbete

43 Hoppning

44 Arbete med sitsen

45 Teori

46 Tempoväxlingar

47 Sitsträning

48 Hoppning

49 Markarbete

50 Hoppning

51 Avslutning

Tisdagar kl 19.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Sits- utan stigbyglar, hjälpgivning, hörnpassering

35 Serpentinbågar

36 Markarbete- lätt sits

37 Hoppning- bommar

38 Hoppning

39 Teori

40 Tempo/ hörnpasseringar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Vikthjälper

43 Sitsträning

44 Lätt sits – balans/styrning

45 Hoppning

46 Markarbete bommar

47 Hoppning

48 Kadriljträning

49 Kadriljträning

50 Lucia- kadrilj

51 Avslutning

Onsdagar kl 17.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Träna lätt sits/nedsittning

35 Markarbete- bommar

36 Hoppning

37 Framdelsvändning- genomgång

38 Teori

39 Sitsträning

40 Sits/ hjälper

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Markarbete/styrning

43 Hoppning

44 Hoppning

45 Tempoväxlingar

46 Arbete på böjda spår

47 Kadriljträning

48 Repetition

49 Markarbete

50 Lätt hoppkadrilj

51 Avslutning, WE- bana

Onsdagar kl 18-00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Balans- lätt sits

35 Markarbete- bommar

36 Lydnadsbana med hinder

37 Tygeltag- handen

38 Teori

39 Sitsträning

40 Halvhalter

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Repetition halvhalt

43 Hoppning bommar

44 Hoppning- WE-övningar

45 Sidvärtsrörelser

46 Fortsättning på sidvärtsrörelser

47 Galoppfattningar

48 Träna kadrilj

49 Träna kadrilj

50 Lucia-kadrilj

51 Avslutning WE-bana

Onsdagar kl 19.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete/ sits

35 Hoppning

36 Ställning/böjning

37 Genomgång bakdelsvändning

38 Teori

39 Skänkelvikning/öppna

40 Galopparbete

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Hoppning- relaterade avstånd

43 Rytm/tempo

44 Markarbete

45 Hoppning

46 Skolor

47 Sitsträning

48 Kadrilj-träning

49 Kadrilj-träning

50 Lucia – kadrilj

51 Hoppning

Onsdagar kl 20.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Markarbete/sits

35 Hoppning

36 Arbete på böjda spår

37 Genomgång rakriktning

38 Teori

39 Galopparbete

40 Serpentiner/bågar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Hoppning

43 Övergångar

44 Markarbete- Rytm/tempo

45 Hoppning

46 WE-träning

47 Sitsträning

48 Repetition

49 Kadriljträning

50 Lucia kadrilj

51 Hoppning/ Avslutning

 

 

PONNYER

Tisdagar 16.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Lösgörande/rytm

35 Serier/följsamhet

36 Enkelhinder med kontroll

37 Enkelhinder

38 Hinder på båge

39 Relaterade avstånd

40 Bana

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Balans

43 Träna inför tävling

44 Träningstävling

45 Teori – utvärdering

46 Träna hopp kadrilj

47 Långa anridningar

48 Korta anridningar

49 Kombinationer

50 Olika typer av hinder

51 Önskemål

Tisdagar kl 17.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Uteritt med föräldrar

35 Träna lätt sits

36 Bommar

37 Lätt hoppning

38 Teori

39 Hörnpasseringar/Vägar

40 Noggranna vägar på raka och böjda spår

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Ridning på böjda spår

43 Genomgång framdelsvändning

44 Öva framdelsvändning

45 Gå undan för skänkeln

46 Travbommar

47 Öka/minska volterna

48 Olika storlekar på volterna

49 Öva kadrilj

50 Lucia kadrilj

51 WE-avslutning

Tisdagar kl 18.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Lösgörande arbete

35 Markarbete

36 Hoppning

37 Hoppning

38 Teori

39 Flytta för skänkeln på volt

40 Öva fattningar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Tempon

43 Markarbete

44 Hoppning

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Gångarter olika tempon

48 Forts gångarter

49 Öva kadrilj

50 Önskemål

51 WE-bana

Torsdagar kl 16.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Träna övergångar på böjda spår

35 Markarbete –sits

36 Hoppning-bommar

37 Sits och styrning i lätt sits

38 Hoppning

39 Utan stigbyglar

40 Sits- vikthjälper raka och böjda spår

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Repetition

43 Markarbete- vägar

44 Hoppning

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Självständig framridning

48 Volter- olika storlekar

49 Teori

50 Önskemål

51 WE-bana

Torsdagar kl 17.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Övergångar fattningar

35 Markarbete-bommar

36 Hoppning

37 Markarbete- rytm

38 Hoppning

39 Halvhalter-genomgång

40 Öva halvhalter-tempoväxlingar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Ställning/böjning

43 Markarbete

44 Hoppning

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Teori

48 Avbrott och fattningar

49 Sidvärtsrörelser

50 Sidvärtsrörelser

51 Önskemål

Torsdagar kl 18.00

Peggy Sjöstedt

Vecka

33 Mjukstart

34 Lösgörande arbete

35 Markarbete- bommar

36 Hoppning

37 Markarbete – rytm

38 Hoppning

39 Ställning/böjning

40 Halvhalter

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 Repetition halvhalt-fattningar

43 Markarbete

44 Hoppning

45 Markarbete

46 Hoppning

47 Teori

48 Sidvärtsrörelser

49 Enskilt arbete

50 Sidvärtsrörelser

51 Önskemål