Peggy Sjöstedt

Ponny

Tisdag kl 16.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke VI

Vecka 
32     Mjukstart
33     Hoppning böjda spår
34     Uteritt
35     Galopp/rytm/serie
36         “          “
37     Relaterade avstånd
38     Serier
39     Serier med bana
40     Bana
41     Omhoppning
42     Gymnastik
43            “         -serie
44     Teori
45     Hindertyper
46     Lätt kontrollbana
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Framridning
49     Ryttarmärken
50     Bana
51     Individuellt
52     Önskemål

Tisdag kl 17.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke III

Vecka
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Bommar
35     Hoppning
36     Markarbete
37     Hoppning
38     Sits/halvhalter
39     Galoppfattningar
40     Markarbete
41     Hoppning
42     Teori
43     Hoppning
44     Träna vägar
45     Arbete på volter
46     Arbete på böjda spår
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Träna inför märke
49     Ryttarmärken
50     Repetition
51     Genomgång Ryttarmärken
52     Önskemål

Tisdag kl 18.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke I

Vecka
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Träna start/stopp
35     Voltige
36     Bommar
37     Balans
38     Bommar
39     Träna vägar
40         “       “
41     Böjda spår
42     Teori
43     Bommar
44     Repetition
45     Gymnastik
46     Bommar
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Träna för ryttarmärke
49     Utan stigbyglar
50     Ryttarmärken
51     Önskemål

Torsdag kl 16.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke II

Vecka
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Start/stopp
35     Bommar
36     Gymnastikhoppning
37     Markarbete
38     Hoppning
39     Övergångar
40     Repetition
41     Markarbete
42     Hoppning
43     Träna balans
44     Bommar
45     Hoppning
46     Träna ryttarmärken
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Träna för ryttarmärke
49     Teori
50     Ryttarmärken
51     Önskemål

Torsdag kl 17.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke III

Vecka
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Uteritt
35     Bommar
36     Gymnastikhoppning
37     Markarbete
38     Hoppning
39     Halvhalter/fattningar
40             “                  “
41     Markarbete
42     Hoppning
43     Träna balans
44     Markarbete
45     Hoppning
46     Träna ryttarmärken
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Träna för ryttarmärke
49     Teori
50     Ryttarmärken
51     Önskemål

Torsdag kl 18.30 – Ponny
Lektionsinnehåll för Ryttarmärke IV

Vecka
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Markarbete
35     Uteritt
36     Hoppning
37     Markarbete
38     Hoppning
39     Sits/halvhalter
40     Flytta för skänkeln
41     Markarbete
42     Hoppning
43     Arbete på böjda spår
44     Markarbete
45     Hoppning
46     Arbete på böjda spår
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Träna inför märke.
49      Ryttarmärken
50      Individuell ridning
51      Repetition
52      Önskemål

Stor häst

Onsdag kl 17.30 – Stor häst
Lektionsinnehåll märke II

Vecka 
32     Mjukstart
33     Sits
34     Övergångar
35     Markarbete/fattningar
36     Hoppning
37     Hjälper sits/övergångar
38     Balans Lätt sits
39     Markarbete
40     Hoppning
41     Flytta för skänkeln
42     Repetition
43     Teori
44     Markarbete
45     Hoppning
46     Träna avdelningsridning
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Markarbete
49     Hoppning
50     Ryttarmärken
51     Önskemål

Onsdag kl 18.30 – Stor häst
Lektionsinnehåll märke III

Vecka 
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Sitsträning
35     Markarbete/lydnad
36     Hoppning
37     Hjälper sits/skänkelvikning
38     Balans Lätt sits
39     Markarbete
40     Hoppning
41     Repetition
42     Flytta för skänkeln
43     Teori
44     Markarbete
45     Hoppning
46     Träna avdelningsridning
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Markarbete
49     Hoppning
50     Ryttarmärken
51     Önskemål

Onsdag kl 19.30 – Stor häst
Lektionsinnehåll märke V

Vecka 
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Övergångar/3 i taget
35     Skänkelvikning/ 3 i taget
36     Öppna/ 3 i taget
37     Hjälper sits/skolor
38     Markarbete
39     Hoppning
40     Markarbete
41     Hoppning
42     Rakriktning
43     Teori
44     Träna avdelningsridning
45     Markarbete
46     Hoppning
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Sitsträning
49     Markarbete
50     Hoppning
51     Önskemål

Onsdag kl 20.30 – Stor häst
Lektionsinnehåll märke IV

Vecka 
32     Mjukstart
33     Lugn start
34     Uteritt
35     Hjälper volter
36     Hjälper fattningar
37     Hjälper Framdelsvändningar/skänkelvikningar
38     Markarbete
39     Hoppning
40     Markarbete
41     Hoppning
42     Rakriktning
43     Teori
44     Träna avdelningsridning
45     Markarbete
46     Hoppning
47     AKTIVITETSVECKA. Se hemsidan eller kontakta din instruktör för information.
48     Sitsträning
49     Markarbete
50     Hoppning
51     Önskemål