Nicklas Sjöberg

Tisdag kl. 17.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 komma igång

34 rida från spåret

35 ridbanans vägar

36 bommar

37 seriehoppning

38 hoppning

39 teori

40 sitsträning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 övergångar

43 ridbanans vägar

44 bommar på böjt spår

45 hoppning på båge

46 trav bommar

47 hoppa bana

48 fokus på sits

49 tempo

50 voltarbete

51 elevernas val

Tisdag kl. 18.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 komma igång

34 skänkelvikning

35 rida från spåret

36 bommserier

37 seriehoppning

38 hoppning sits och teknik

39 teori

40 övergångar

teorivecka

42 sitsträning

43 voltträning

44 bommar på böjt spår

45 hoppning på båge

46 bommar anridningsteknik

47 hoppning bana

48 ridbanans vägar

49 mellan hand och skänkel

50 ställning och böjning

51 elevernas val

Tisdag kl. 19.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 igångsättning

34 skänkelvikning

35 rida från spåret

36 framme för skänkel

37 ställning och böjning

38 rakriktning

39 teori

40 hästens form

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 fokus på sitsen

43 sitsträning

44 bommarbete

45 skänkelvikning

46 bommarbete

47 voltarbete

48 öppna och sluta

49 öppna och sluta

50 fram och bakdelsvändning

51 elevernas val

Tisdag kl. 20.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 igångsättning

34 voltarbete

35 rakriktning

36 bommarbete

37 seriehoppning

38 hoppning sits och teknik

39 teori

40 hästens form

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 övergångar

43 voltarbete

44 bommar på böjt spår

45 hoppning ur sväng

46 markarbetes hoppning

47 hoppning bana

48 öppna och sluta

49 sitsträning

50 skänkelvikning

51 elevernas val

Onsdag kl. 06.30

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 lugnt markarbete

34 grundarbete

35 grundridning

36 takt och tempo

37 seriehoppning

38 anridning och tryck i hoppningen

39 bana

40 rakt spår

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 böjda spår

43 rida ur sväng

44 bana

45 gymnastik

46 teori

47 markarbeteshoppning

48 markarbereshoppning

49 rytm

50 bana

51 bana

Fredag kl. 17.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 komma igång

34 Rida från spåret

3 5övergångar

36 bommarbete

37 böjda spår

38 takt och tempo

39 markarbetes hoppning

40 markarbeteshoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

42 bommövning

43 seriehoppning

44 övergångar

45 ställning och böjning

46 fokus på sits

47 mellan hand och skänkel

48 bommar böjda spår

49 hoppning böjda spår

50 bommar anridningsteknik

51 hoppning bana

Fredag kl. 19.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

33 lugnt markarbete

34 grundarbete

35 grundridning

36 takt och tempo

37 seriehoppning

38 anridning och tryck i hoppningen

39 bana

40 rakt spår

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information

41 böjda spår

42 rida ur sväng

43 bana

44 teori

45 gymnastik

46 markarbetshoppning

47 markarbetshoppning

48 rytm

49 bana

50 bana