Nicklas Sjöberg

Måndag (16.30 ordinarie tid) Coronatid 16.00 tills vidare
Hoppgrupp 

Vecka 
1 Hoppning Inverkan
2 Hoppning Inverkan
3 Hoppning Sits
4 Hoppning Lätt sits
5 Hoppning Lätt sits
6 Hoppning Rytm
7 Hoppning Balans
8 Hoppning Tempo
9 Hoppning Takt
10 Hoppning Serier
11 Hoppning Serier
12 Hoppning Bågar
13 Hoppning Bågar
14 Hoppning Rakriktning
15 Hoppning Rakriktning
16 Hoppning Variera steglängd
17 Hoppning Variera steglängd
18 Clinic 
19 Hoppning Kontroll
20 Hoppning Lugnt Kontroll
21 Hoppning Bana
22 Teori Elevens val
23 Hoppning Bana
24 Hoppning Avslutning