Mia Tegnér

Torsdagar 9.00
Mia Tegnér
Vecka:

2 Lösgörande arbete på fyrkant och volter
3 Ställd häst rakt fram – början till öppna
4 Rättställd och motställd – yttertygelns inverkan
5 Från höger till vänster – att bibehålla kontakt
6 Den lätta sitsen
7 Markarbete på rakt spår
8 Markarbete på böjt spår
9 Teori – Clinic Bommar i dressyrarbetet
10 Bombana – serier
11 Sitsträning
12 Halvhalter
13 Aktivitetsveckan – inga vanliga lektioner, kolla in www.lundscivila.se för mer information.
14 Bogen innanför och öppna
15 Bakdelsvändningar
16 Galopparbete fattningar och avbrott
17 Galopparbete – tempoväxlingar
18 Förvänd galopp
19 Uteritt
20 Bombana
21 Precision i dressyrarbetet
22 Självständig ridning – planera, analysera och korrigera
23 Programridning – dubbeltimme
24 Ingen lektion pga dubbeltimme