Marie Genberg

Tisdag kl 07.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Övergångar

4 Öka och minska volten

5 Öppna

6 Fram- och bakdelsvändningar

7 Förberedelser för sluta

8 Sluta

9 Tempoväxlingar

10 Halter

11 Självständig ridning med analys

12 Programdelar

13 Programridning

14 Galoppfattningar

15 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

16 Förvänd galopp

17 Teori (tillsammans med tisdag kl 8) OBS Börjar 7.30.

18 Förvänd galopp

19 Enkla byten

20 Sitsträning

21 Uteritt

22 Arbete mot samling

23 Arbete mot samling

24 Önskemål

 

Tisdag kl 08.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Övergångar

4 Markarbete

5 Hoppning

6 Öka och minska volten

7 Galoppfattningar

8 Markarbete

9 Hoppning

10 Sitsträning

11 Självständig ridning med analys

12 Programdelare

13 Programridning

14 Fram- och bakdelsvändningar

15 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

16 Halter

17 Teori (tillsammans med tisdag kl 8) OBS Börjar 7.30.

18 Hoppning

19 Uteritt

20 Markarbete

21 Önskemål

22 Avdelningsridning

23 Avdelningsridning

24 Önskemål

 

Torsdag kl 09.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Övergångar

4 Öka och minska volten

5 Öppna

6 Fram- och bakdelsvändningar

7 Sluta

8 Avdelningsridning

9 Avdelningsridning

10 Teori

11 Galoppfattningar

12 Förvänd galopp

13 Enkla byten

14 Sitsträning

15 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

16 Tempoväxlingar

17 Självständig ridning med analys

18 Programdelar

19 Programridning

20 Uteritt

21 Halter

22 Arbete mot samling

23 Arbete mot samling

24 Önskemål

 

Fredag kl 17.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Hoppning

4 Övergångar

5 Tempoväxlingar

6 Galoppfattningar

7 Sitsträning

8 Skänkelvikning

9 Markarbete

10 Hoppning

11 Markarbete

12 Hoppning

13 Halter

14 Självständig ridning med analys

15 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

16 Öka och minska volten/Förberedelse för skolor

17 Programdelar

18 Programridning

19 Hoppning

20 Teori

21 Hoppning

22 Uteritt

23 Hoppning

24 Önskemål

 

Lördag kl 10.00

Marie Genberg

Vecka

1 Repetition

2 Ridning på volt

3 Volta

4 Volt tillbaka

5 Halter

6 OBS Ingen ridning

7 Hoppning

8 Halter och igångsättningar

9 Teori

10 Hoppning

11 Sitsträning

12 Skänkel- och tygelhjälper

13 Ställning/hörnpasseringar

14 Galoppfattningar

15 (OBS, Ni rider som vanligt trots teoriveckan) Markarbete

16 Hoppning

17 Markerbete

18 Hoppning

19 Hoppning

20 Uteritt

21 Programdelar

22 Programridning

23 Ställning/hörnpasseringar

24 Önskemål

 

Lördag kl 11.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Övergångar

4 Sidvärtsrörelser

5 Galoppfattningar

6 OBS Ingen ridning

7 Hoppning

8 Markarbete

9 Teori

10 Hoppning

11 Halter

12 Fram- och bakdelsvändningar

13 Öka och minska volten/Förberedelse för skolor

14 Öppna

15 (OBS, Ni rider som vanligt trots teoriveckan) Markarbete

16 Hoppning

17 Självständig ridning med analys

18 Hoppning

19 Hoppning

20 Sitsträning

21 Programdelar

22 Programridning

23 Uteritt

24 Önskemål

 

Lördag kl 13.00

Marie Genberg

Vecka

1 Tempo och takt

2 Ruter ess

3 Övergångar

4 Skänkelvikning

5 Framdelsvändning

6 OBS Ingen ridning

7 Markarbete

8 Hoppning

9 Teori

10 Galoppfattningar

11 Markarbete

12 Hoppning

13 Hoppning

14 Ställning och böjning

15 (OBS, Ni rider som vanligt trots teoriveckan) Arbete på volt

16 Skänkelvikning

17 Sitsträning

18 Markarbete

19 Uteritt

20 Hoppning

21 Programdelar

22 Programridning

23 Halter och igångsättningar

24 Önskemål