Linn Albertsson

Välkommen till en ny utvecklande termin.

Måndag kl 16.00

Linn Albertsson

Vi kommer under terminen arbeta med er sits och effekten av hjälperna.

Vecka

33 Mjukstart med fokus på sits

34 Övergångar-fokus på skänkeln

35 Övergångar-fokus på handen

36 Tempoväxlingar i trav- bibehålla den lodräta sitsen

37 Galoppfattningar

38 Barbacka- ställning

39 Markarbete- hand och skänkel

40 Hoppning- anridning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Markarbete- ny anridning

43 Hoppning- hinder i följd

44 Flytta för skänkeln- effekten av hjälpen

45 Flytta framdelen

46 Flytta bakdelen

47 Från punkt till punkt

48 Teori OBS! Teorin är klockan 18.00 ihop med den andra gruppen.

49 Hoppning

50 Hoppning

51 Avslutning

Måndag kl 17.00

Linn Albertsson

Målet med terminen är att alla ska känna sig trygga att rida utan tät samt ha provat på galopp.

Vecka

33 Mjukstart med fokus på sits

34 Egen styrning

35 Konbana med utmaning!

36 Konbana med utmaning!

37 Konbana med utmaning!

38 Konbana med utmaning!

39 Bommar

40 Bommar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Bommar

43 Bommar

44 Ridvägar

45 Ridvägar

46 Ridvägar

47 Ridvägar

48 Teori

49 Prova på galopp

50 WE

51 Avslutning

Måndag kl 18.00

Linn Albertsson

Vi kommer under terminen arbeta med er sits och effekten av hjälperna.

Vecka

33 Mjukstart med fokus på sits

34 Övergångar-fokus på skänkeln

35 Övergångar-fokus på handen

36 Tempoväxlingar i trav- bibehålla den lodräta sitsen

37 Galoppfattningar

38 Barbacka- ställning

39 Markarbete- hand och skänkel

40 Hoppning- anridning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Markarbete- ny anridning

43 Hoppning- hinder i följd

44 Flytta för skänkeln- effekten av hjälpen

45 Flytta framdelen

46 Flytta bakdelen

47 Från punkt till punkt

48 Teori OBS! Teorin är klockan 18.00 ihop med den andra gruppen.

49 Hoppning

50 Hoppning

51 Avslutning

Torsdag kl 09.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Handen- kontakt

35 Handen- inverkan

36 Handen- inverkan

37 Teori- sitsclinic. Vanliga fel och hur de kan korrigeras.

38 Skänkeln- vinklar

39 Skänkeln- effekt

40 Skänkeln- inverkan

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Repetition skänkeln och handen

43 Skänkeln- inverkan

44 Bålstabilitet

45 Sitsträning

46 Diagonala hjälper

47 Diagonala hjälper

48 Galoppfattning

49 Framdelsvändning

50 Skänkelvikning

51 Öppna

Söndag kl 14.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Handen- kontakt

35 Handen- inverkan

36 Handen- inverkan

37 Skänkeln- vinklar

38 Skänkeln- effekt

39 Skänkeln- inverkan

40 Byta hästar- repetera vinklar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Byta hästar- repetera effekt

43 Ingen lektion- KM

44 Sitsträning

45 Bålstabilitet

46 Teori

47 Diagonala hjälper

48 Galoppfattning

49 Framdelsvändning

50 Skänkelvikning

51 Öppna

Söndag kl 16.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Uteritt

35 Handen- kontakt

36 Skänkeln- vinklar

37 Bålstabilitet

38 Sitsträning

39 Markarbete

40 Hoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Hoppning

43 Ingen lektion- KM

44 Bålstabilitet

45 Sitsträning

46 Teori

47 Repetition hand och skänkel

48 Markarbete

49 Hoppning

50 Hoppning

Söndag kl 17.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Handen- kontakt

35 Uteritt

36 Handen- inverkan

37 Skänkeln- vinklar

38 Skänkeln- effekt

39 Markarbete

40 Hoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Hoppning

43 Ingen lektion- KM

44 Bålstabilitet

45 Sitsträning

46 Teori

47 Repetition hand och skänkel

48 Markarbete

49 Hoppning

50 Hoppning

Söndag kl 18.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Handen- kontakt

35 Handen- inverkan

36 Uteritt

37 Skänkeln- vinklar

38 Skänkeln- effekt

39 Markarbete

40 Hoppning

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Hoppning

43 Ingen lektion- KM

44 Bålstabilitet

45 Sitsträning

46 Teori

47 Repetition hand och skänkel

48 Markarbete

49 Hoppning

50 Hoppning

Söndag kl 19.00

Linn Albertsson

Vecka

33 Handen- vinklar

34 Handen- kontakt

35 Handen- inverkan

36 Handen- inverkan

37 Skänkeln- vinklar

38 Skänkeln- effekt

39 Skänkeln- inverkan

40 Byta hästar- repetera vinklar

41 Aktivitetsvecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

42 Byta hästar- repetera effekt

43 Ingen lektion- KM

44 Sitsträning

45 Bålstabilitet

46 Teori

47 Diagonala hjälper

48 Galoppfattning

49 Framdelsvändning

50 Skänkelvikning