LARS

LARS

Fredag kl 16.00

Nicklas Sjöberg

Vecka

37 Övergångar, takt och tempo (Grundnivå)

38 Ställning och böjning (Grundnivå)

39 Hoppning (Grund)

40 Markarbete (Avancerad)

41 Aktivitetsvecka – Ingen ridning

42 Markarbete (Grund)

43 Hoppning (Avancerad)

44 Skänkelvikning (Grund)

45 Öppna och sluta (Avancerad)

46 Galoppfattningar och galopparbete (Grund)

47 Förvänd galopp och enkla byten (Avancerad)

48 Markarbete (Grund)

49 Hoppning (Avancerad)

50 Markarbete (Grund)