LARS

LARS Fredag kl 16.00

Marie Genberg

Vecka

3 Takt och tempo (Grundnivå)

4 Ställning och böjning (Grundnivå)

5 Hoppning (Grundnivå)

6 Öppna (Avancerad nivå)

7 Skänkelvikning (Grundnivå)

8 Avdelningsridning (Avancerad nivå)

9 Markarbete (Grundnivå)

10 Hoppning (Grundnivå)

11 Markarbete (Avancerad nivå)

12 Hoppning (Avancerad nivå)

13 Övergångar (Grundnivå)

14 Sluta (Avancerad nivå)

15 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se information på vår hemsida för mer information.

16 Galoppfattningar och arbete i galopp (Grundnivå)

17 Förvänd galopp/Enkla byten (Avancerad nivå)

18 Markarbete (Grundnivå)

19 Hoppning (Avancerad nivå)

20 Uteritt (Skritt och trav)

21 Uteritt (Alla gångarter)

22 Avslutning/Lekar