Drop-in

Drop-In Fredag kl. 9.00 Mia Tegnér

Vecka

36 Övergångar

37 Tempoväxlingar

38 Skänkelvikningar längs spåret

39 Skänkelvikningar i trappa

40 Skänkelvikningar på diagonalen

41

42 Ridning på böjda spår

43 Voltarbete

44 Volter längs långsidan

45 Volter längs medellinjen

46 Halter

47 Framdelsvändningar

48 Framdelsvändningar

49 Tempoväxlingar

50 Galoppfattningar och avbrott

51 Avdelningsridning

 

Fredag kl 18.00 Drop in Marie Genberg

Vecka

36 Skänkelvikning

37 Avbrott och fattningar

38 Öka och minska volter

39 Övergångar

40 Arbete med volter

41

42 Tempoväxlingar

43 Skänkelvikning

44 Avbrott och fattningar

45 Tempoväxlingar

46 Skänkelvikning

47 Programridning, mer info kommer

48 Arbete med volter

49 Övergångar

50 Tempoväxlingar

51 Avbrott och fattningar