Drop-in

Välkommen till en ny utvecklande termin.

Drop-In

Fredag kl. 09.00

Mia Tegnér

Vecka

36 På volterna

37 Övergångar

38 Voltarbete

39 Volter längs långsidan

40 Volter längs medellinjen

41 Aktivitetsveckan – ingen Drop-in

42 Ridning på böjda spår

43 Halter

44 Framdelsvändningar

45 Framdelsvändningar

46 Skänkelvikningar längs spåret

37 Skänkelvikningar i trappa

48 Skänkelvikningar på diagonalen

49 Tempoväxlingar

50 Galoppfattningar och avbrott

51 Avdelningsridning