Drop-in

Fredag kl. 9.00
Mia Tegnér

Vecka:
4 Ridning på böjda spår
5 Framdelsvändningar längs fyrkanten
6 Framdelsvändningar på ruter ess
7 Skänkelvikning längs fyrkanten
8 Skänkelvikning på diagonalen
9 Skänkelvikning och volter
10 Skänkelvikning längs medellinjen
11 Skänkelvikning och ökning
12 Halvhalter
13 Aktivitetsveckan – ingen drop in
14 Tempoväxlingar – öka och samla
15 Tempoväxlingar på volt
16 Långfredag – ingen drop in
17 Serpentiner och övergångar
18 Serpentiner och tempoväxlingar
19 Stor serpentin och skänkelvikningar
20 Stor serpentin och galoppfattningar
21 Serpentiner in till medellinjen
22 Klämdag – ingen drop in
23 Klämdag – ingen drop in

24 Volter och böjda spår

Fredag kl 19.00
Nicklas Sjöberg

Vecka
4 sits
5 övergångar
6 tempoväxlingar
7 inverkan
8 skänkelvikning
9 voltarbere
10 skänkelns verkan
11 handens inverkan
12 övergångar
13 Aktivitetsvecka
14 skänkelvikningar
15 voltarbete
16 Ingen Drop-in
17 framdelsvändningar
18 tempo
19 voltarbete
20 skänkelvikningar
21 tempoväxlingar
22 Ingen Drop-in
23 Ingen Drop-in

24 ställning och böjning