Christina Eghall

Måndag kl 17.30 – Ryttarmärke V 

Vecka 
32 Igångsättning-mål för hösten
33 Kom igång- sitsfokus
34 Rakriktning av hästen
35 Rakriktning av hästen/ ställa korrekt
36 Hästens form/ halvhalt
37 Arbete på böjda spår/lösgörande arbete/ skolor
38 Framdelsvändningar/sidförande hjälper- rygga
39 Bommar
40 Markarbete
41 Förvänd galopp
42 Olika voltstorlekar
43 Skolor
44 Teori – sits clinic kl 18.00
45 Sitsträning
46 Förvänd galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Skänkelvikning
49 Repetition
50 Teori
51 Programdelar
52 Programdelar

 

Måndag kl 18.30 – Ryttarmärke l 

Vecka 
32 Igångsättning , mål för hösten
33 Kom igång sitsfokus
34 Sitsträning
35 Öva den lätta sitsen, bommar
36 Enklare bom serier
37 Halt
38 Inverkan hjälper
39 Bommar
40 Bommar
41Avdelningsrinding
42 Avdelningsridning
43 Rep
44 Teori sits clinic kl  18.00
45 Sitsträning
46 Repetition
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!   
48 Bommar
49 Hoppa enkelhinder
50 Reserv 
51 Avdelningsridning
52 Avdelningsridning

 

Måndag kl 19.30 – Ryttarmärke ll 

Vecka 
32 Igångsättning – mål för hösten
33 Kom igång sitsfokus
34 Lätt sits över bommar
35 Gymnastik hoppning
36 Ryttarens hjälper och samverkan
37 Sits och balans
38 Halt
39 Bommar
40 Bommar
41 Nedsittning i trav
42 Nedsittning i trav
43 Rep
44  Inverkan , rida hästen mellan hjälperna
45 Teori – sits clinic kl 20.00
46 Sitsträning
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Bommar
49 Hoppning enkelhinder Ryttarmärke
50 Repetition
51 Avdelningsridning
52 Avdelningsridning

 

Måndag kl 20.30 -Ryttarmärke V  

Vecka  
32 Igångsättning-mål för hösten
33 Kom igång- sitsfokus
34 Rakriktning av hästen
35 Bommar
36 Hoppning
37 Arbete på böjda spår/lösgörande arbete/ skolor
38 Framdelsvändningar/sidförande hjälper- rygga
39 Bommar
40 Gymnastikhoppning
41 Förvänd galopp
42 Olika voltstorlekar
43 Rep
44 Hästens form
45 Teori – sits clinic kl 20.00 
46 Sitsträning
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!  
48 Enklare bomserie
49 Hoppning enklare bana Ryttarmärke
50 Repetition
51 Programdelar LB/LA
52 Programdelar LB/LA

 

Onsdag kl 16.30 – Ponny   

Vecka 
32 Uteritt
33 Bommar
34 Uteritt
35 Voltige
36 Rida utan stigbyglar
37 Träna den lätta sitsen
38 Rida mellan konor
39 Bommar
40 Bommar
41 Balansövningar
42 Kadrilj
43 Teori
44 Ridvägar
45 Bommar
46 Ridväg
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Ryttarmärke övning
49 Ryttarmärke övning
50 Reserv
51 Gymkhana

 

Onsdag kl 17.30 – Ponny   

Vecka    
32 Uteritt
33 Bommar
34 Uteritt
35 Voltige
36 Ridvägar serpentinbågar
37 Göra halt mellan konor
38 Ridvägar vända rätt över
39 Bommar
40 Hoppning
41 Balansövningar
42 Kadrilj
43 Kadrilj
44 Bommar
45 Hopp
46 Fatta galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info! 
48 Ryttarmärke övning
49 Ryttarmärke övning
50 Teori Ryttarmärket
51 Gymkhana

 

Onsdag kl 18.30 – Ponny

Vecka
32 Uteritt
33 Bommar
34 Uteritt
35 Voltige
36 Ridvägar serpentinbågar
37 Göra halt mellan konor
38 Ridvägar vända rätt över
39 Bommar
40 Hoppning
41 Balansövningar
42Kadrilj
43 Kadrilj
44 Bommar
45 Hopp
46 Fatta galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Ryttarmärke övning
49 Ryttarmärke övning
50 Teori Ryttarmärket
51 Gymkhana

 

Torsdag  kl 09.00 

Vecka
32 Igångsättning-mål för hösten
33 Kom igång- sitsfokus
34 Rakriktning av hästen
35 Rakriktning av hästen/ ställa korrekt
36 Hästens form/ halvhalt
37 Arbete på böjda spår/lösgörande arbete/ skolor
38 Framdelsvändningar/sidförande hjälper- rygga
39 Rep rygga
40 Arbetet på böjda spår/vändande hjälper
41 Förvänd galopp
42 Olika voltstorlekar
43 Skolor
44 Skolor
45 Sitsträning
46 Förvänd galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info! 
48 Skänkelvikning
49 Teori  
50 Avdelningsridning
51 Programdelar