Anna Sundström

Söndag kl 14.00

7. Fatta förvänd

8. Bakdelsvändning

9. Teori- Ridteori

10. Övergångar

11. Förvänd galopp

12. Förvänd galopp

13. Skänkelvikning

14. Skänkelvikning

15. Lösgörande arbete

16. Sits och balans

17. Träna program

18. Programridning

19. Övergångar

20. Samling/aktivering

21. Böjda spår/volter

22. Öppna

23. Skolorna

24. Önskemål

 

Söndag kl 15.00

7. Svänga självständigt i trav

8. Volt tillbaka

9. Teori – Ridteori

10. Lätt sits

11. Bommar

12. Lätt sits

13. Bommar/hinder

14. Sitsträning

15. Ridvägar

16. Övergångar

17. Träna på programridning

18. Programridning

19. Volter

20. Bommar/hinder

21. Ridvägar

22. Övergångar och tempo

23. Önskemål

24. Önskemål

 

Söndag kl 17.00

7. Fatta förvänd galopp

8. Bakdelsvändning

9. Teori – Ridteori

10. Lätt sits

11. Hoppning, fokus sits

12. Bomövning

13. Hoppning

14. Tempoväxlingar

15. Sitsträning

16. Böjda spår/volter

17. Träna på programridning

18. Programridning

19. Halter

20. Hoppning

21. Skänkelvikning

22. Skänkelvikning

23. Volter

24. Önskemål

 

Söndag kl 18.00

7. Fatta förvänd galopp

8. Bakdelsvändning

9. Teori – Ridteori

10. Lätt sits

11. Hoppning, fokus sits

12. Bomövning

13. Hoppning

14. Tempoväxlingar

15. Sitsträning

16. Böjda spår/volter

17. Träna på programridning

18. Programridning

19. Halter

20. Hoppning

21. Skänkelvikning

22. Skänkelvikning

23. Volter

24. Önskemål

 

Söndag kl 19.00

7. Fatta förvänd

8. Förvänd galopp/bakdelsvändning

9. Teori – Ridteori

10. Samling/aktivering

11. Skänkelvikning

12. Skänkelvikning

13. Volter/forma

14. Öppna

15. Skolor

16. Träna på programridning

17. Träna på programridning

18. Programridning

19. Sitsträning

20. Galoppfattningar från skritt

21. Förvänd galopp

22. Skolor

23. Skolor

24. Önskemål

 

Måndag kl 17.00

8. Fatta förvänd

9. Förvänd galopp/bakdelsvändning

10. Träna på programridning

11. Träna på programridning

12. Programridning

13. Skänkelvikning

14. Skänkelvikning

15. Volter/forma

16. Öppna

17. Teori – Ridteori

18. Bakdelsvänding

19. Övergångar/tempo

20. Galoppfattningar från skritt

21. Förvänd galopp

22. Samling/aktivering

23. Önskemål

24. Önskemål

 

Måndag kl 18.00

8. Tempoväxlingar

9. Förberedande bakdelsvändning

10. Lätt sits

11. Träna på programridning

12. Programridning

13. Sitsträning

14. Lätt sits/bommar

15. Hoppning, fokus sits

16. Hoppning

17. Skänkelvikning

18. Skänkelvikning

19. Teori

20. Övergångar/tempoväxlingar

21. Volter

22. Hoppning

23. Hoppning

24. Önskemål

 

Måndag kl 19.00

8. Fatta förvänd galopp/bakdelsvändning

9. Fatta förvänd galopp/bakdelsvändning

10. Lätt sits/inverka

11. Träna på programridning

12. Programridning

13. Böjda spår/volter

14. Lätt sits/bommar

15. Hoppning, fokus sits

16. Hoppning

17. Skänkelvikning

18. Skänkelvikning

19. Teori

20. Övergångar/halter

21. Lätt sits bommar

22. Hoppning

23. Hoppning

24. Önskemål

 

Måndag kl 20.00

8. Fatta förvänd galopp/bakdelsvändning

9. Fatta förvänd galopp/bakdelsvändning

10. Lätt sits/inverka

11. Träna på programridning

12. Programridning

13. Böjda spår/volter

14. Lätt sits/bommar

15. Hoppning, fokus sits

16. Hoppning

17. Skänkelvikning

18. Skänkelvikning

19. Teori

20. Övergångar/halter

21. Lätt sits bommar

22. Hoppning

23. Hoppning

24. Önskemål