Anna Söderman

PONNY

Onsdag kl 16.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Hoppning
4 Bågar/övergångar
5 Hoppning
6 Övergångar/tempo
7 Tempo/Halvhalter
8 Halter
9 Hörnpasseringar
10 Genomgång framdelsvändning
11Framdelsvänding
12 Markarbete
13 Hoppning
14 Hoppning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Galoppfattningar rakt spår
17 Galoppfattningar böjt spår
18 Tempoträning
19 Teori
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Uteritt
23 Repetition
24 Avslutning. Önskemål
Onsdag kl 17.00
Anna Söderman
Vecka

2 Introduktion
3 Teori. Förbereda ponnyn för sadling och tränsning
4 Teori. Förbereda ponnyn för ridning
5 2o2 Borsta, sadla, tränsa, leda, sitta upp
6 2o2     ”         ”        ”        ”       ”
7 2o2     ”         ”        ”        ”       ”
8 ½ teori- varsin ponny
9 ½ teori –varsin ponny
10 Vägar i skritt
11 Träna styrning-stanna-gå framåt
12 Teori
13 Kontroll upp och avsittning
14 Sits
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Sits – repetera vägar
17 Sits – repetera hjälper
18 Sits – Lätt sits
19 Träna lätt sits över bommar
20 Ridning utan tät
21 Uteritt med föräldrar
22 Voltige- prova galopp
23 Repetition
24 Avslutning- önskemål

Onsdag kl 18.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Hoppning
4 Bågar/övergångar
5 Hoppning
6 Övergångar/tempo
7 Tempo/halvhalter
8 Övergångar/halter
9 Hörnpasseringar
10 Framdelsvändning
11 Skänkelvikning
12 Markarbete
13 Hoppning
14 Hoppning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Galoppfattningar rakt spår
17 Galoppfattningar böjt spår
18 Uteritt
19 Teori
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Tempoträning
23 Repetition
24 Avslutning. Önskemål

 

Fredag kl 16.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Serpentinbågar
4 Hoppning
5 Markarbete
6 Hoppning
7 Tempoväxlingar
8 Halter
9 Markarbete
10 Hoppning
11 Styrövning
12 Hoppning
13 Galoppfattningar
14 Repetera ridvägar
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Markarbete
17 Hoppning Bana
18 Teori
19 Tempoträning
20 Bågar på långsidorna
21 Styrövning
22 Uteritt med föräldrar
23 Repetition
24 Avslutning. Önskemål

Fredag kl 17.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar/övergångar
4 Hoppning
5 Övergångar/tempo
6 Hoppning
7 Tempo/halvhalter
8 Halter
9 Markarbete
10 Hoppning
11 Vägar, Hörnpasseringar
12 Hoppning
13 Framdelsvändning kvartsvarv
14 Skänkelvikning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Markarbete
17 Hoppning
18 Teori
19 Uteritt
20 Galoppfattningar rakt spår
21 Galoppfattningar böjt spår
22 Tempoträning
23 Repetition
24 Avslutning. Önskemål

 

Fredag kl 18.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar/övergångar
4 Hoppning
5 Tempoväxlingar
6 Hoppning
7 Tempo/halvhalter
8 Halter
9 Markarbete
10 Hoppning
11 Vägar/hörnpasseringar
12 Hoppning
13 Framdelsvändning
14 Bakdelsvändning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Markarbete
17 Hoppning bana
18 Teori
19 Galoppfattningar
20 Öva på ställning
21 Tempoträning
22 Repetition
23 Uteritt
24 Avslutning. Önskemål

Lördag kl 09.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Serpentinbågar
4 Markarbete
5 Övergångar/tempo
6 Ingen ridning
7 Tempoväxlingar
8 Hoppning/Bommar
9 Teori
10 Vägar, Hörnpasseringar
11 Hoppning
12 Bågar på långsidorna
13 Styrövning
14 Hoppning
15 Markarbete
16 Hoppning
17 Öka/minska volt
18 Teori
19 Uteritt med föräldrar
20 Galoppfattningar
21 Hoppning
22 Tempoträning
23 Repetition
24 Avslutning. Önskemål

 

Lördag kl 10.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar, övergångar
4 Tempoväxlingar
5 Halvhalter
6 Ingen ridning
7 Markarbete
8 Hoppning
9 Teori
10 Halter
11 Hoppning
12 Vägar, Hörnpasseringar
13 Framdelsvändning
14 Hoppning
15 Markarbete
16 Hoppning
17 Öva på ställning
18 Tempoträning
19 Galoppfattningar
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Repetition
23 Uteritt
24 Avslutning. Önskemål

Lördag kl 11.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar/övergångar
4 Tempo/halvhalt
5 Halter
6 Ingen ridning
7 Markarbete
8 Hoppning
9 Teori
10 Framdelsvändning
11 Hoppning
12 Vägar, Hörnpasseringar
13 Galoppfattningar rakt spår
14 Hoppning
15 Markarbete
16 Hoppning
17 Skänkelvikning
18 Uteritt
19 Galoppfattningar böjt spår
20 Markarbete
21 Hoppning
22 Bakdelsvändning
23 Repetition/Arbete utomhus
24 Avslutning. Önskemål

 

Lördag kl 12.00
Anna Söderman
Vecka

1 –
2 Balansövningar                        Lämpliga ridkläder vintertid
3 Styrövning                                 Öva upp- och avsittning
4 Styrövning                                 Hästens beteende
5 Balansövningar                        Borsta
6 Ingen ridning
7 Bommar                                     Kratsa hovar
8 Bommar
9 Bommar                                     Att putsa sadel
10 Teori                                          Att putsa träns
11 Bommar                                   Film hästens gångarter
12 Uteritt                                      Rep stallregler
13 Teorivecka.                             Inga ordinarie lektioner. Mer info kommer senare.
14 Bommar                                   Öva saga
15 Bommar
16 Bommar                                   Öva saga
17 Bommar                                   Borsta och pyssla i stallet
18 Voltige
19 Rep ridvägar                           Ridsportens grenar
20 Uteritt                                      Ridsportens grenar
21 Uteritt                                      Öva saga
22 Bommar                                   Öva saga
23 Familjedag
Söndag kl.13.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bommar/Vägar
4 Serpentinbågar
5 Hoppning
6 Ingen ridning
7 Övergångar
8 Övergångar/Tempo
9 Teori
10 Vägar, Hörnpasseringar
11 Halter
12 Bågar på långsidorna
13 Hoppning/Balans
14 Markarbete/Bommar
15 Hoppning/Tempo
16 Repetition ridvägar
17 Öka/Minska volt
18 Teori
19 Markarbete
20 Hoppning
21 Styrövning
22 Tempoträning
23 Repetition/Uteritt med föräldrar
24 Avslutning. Önskemål

 

Söndag kl 14.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bommar/Vägar
4 Serpentinbågar
5 Hoppning vägar
6 Ingen ridning
7 Övergångar
8 Övergångar/Tempo
9 Teori
10 Vägar, Hörnpasseringar
11 Halter
12 Bågar på långsidorna
13 Hoppning/Balans
14 Markarbete/Bommar
15 Hoppning/Tempo
16 Repetition ridvägar
17 Öka/Minska volt
18 Teori
19 Markarbete
20 Hoppning
21 Styrövning
22 Tempoträning
23 Repetition/Uteritt med föräldrar
24 Avslutning. Önskemål

Söndag kl 15.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bommar/Vägar
4 Serpentinbågar
5 Hoppning vägar
6 Ingen ridning
7 Övergångar
8 Övergångar/Tempoväxlingar
9 Teori
10 Vägar, Hörnpasseringar
11 Halter
12 Bågar på långsidorna
13 Hoppning/Balans
14 Markarbete/Bommar
15 Hoppning/Tempo
16 Repetition ridvägar
17 Öka/Minska volt
18 Teori
19 Markarbete
20 Hoppning
21 Styrövning
22 Tempoträning
23 Repetition/Uteritt med föräldrar
24 Avslutning. Önskemål

 

HÄST

Torsdag kl.17.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Sitsträning
4 Bågar, övergångar
5 Teori
6 Övergångar, tempo
7 Gå igenom halvhalt
8 Öva halvhalt
9 Markarbete
10 Hoppning Vägar
11 Vägar/Hörnpasseringar
12 Genomgång sidförande hjälper
13 Öva sidförande hjälper
14 Träna på programridning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Programridning
17 Hoppning
18 Teori
19 Öka/Minska volt
20 Galoppfattningar
21 Uteritt/Repetition
22 Markarbete/Bommar
23 Hoppning
24 Avslutning. Önskemål

Torsdag kl.18.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar, övergångar
4 Tempo/halvhalter
5 Övergångar/halter
6 Framdelsvändning
7 Teori
8 Hoppning
9 Markarbete
10 Hoppning
11 Sitsträning
12 Hörnpasseringar
13 Skänkelvikningar
14 Träna på programridning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Programridning
17 Hoppning
18 Teori
19 Galoppfattningar rakt spår
20 Uteritt
21 Galoppfattningar böjt spår
22 Markarbete rytm
23 Hoppning
24 Avslutning. Önskemål

 

Torsdag kl.19.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar/övergångar
4 Tempo/halvhalter
5 Halter
6 Framdelsvändning
7 Hoppning
8 Markarbete
9 Hoppning
10 Skänkelvikningar
11 Hörnpasseringar
12 Öppna
13 Träna på programridning
14 Teori
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Programridning
17 Markarbete
18 Hoppning
19 Uteritt/Arbete utomhus
20 Galoppfattningar rakt och böjt spår
21 Sitsträning
22 Hoppning
23 Markarbete/önskemål
24 Hoppning

Torsdag kl.20.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Bågar/övergångar
4 Tempo/halvhalter
5 Halter
6 Teori
7 Hoppning
8 Markarbete
9 Hoppning
10 Framdelsvändning
11 Hörnpasseringar
12 Öppna
13 Skänkelvikningar
14 Träna på programridning
15 Aktivitetsvecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
16 Programridning
17 Markarbete
18 Hoppning
19 Galoppfattningar rakt och böjt spår
20 Sitsträning
21 Uteritt
22 Hoppning
23 Önskemål
24 Hoppning

 

Söndag kl 16.00
Anna Söderman
Vecka

1 Mjukstart
2 Repetition sits och hjälper
3 Hoppning
4 Markarbete
5 Hoppning
6 Ingen ridning
7 Bågar/övergångar
8 Tempo/halvhalter
9 Teori
10 Övergångar/halter
11 Hoppning
12 Hörnpasseringar
13 Hoppning
14 Framdelsvändning
15 Sitsträning
16 Skänkelvikning
17 Träna på programridning
18 Programridning
19 Markarbete
20 Hoppning
21 Galoppfattningar rakt spår
22 Galoppfattningar böjt spår
23 Uteritt
24 Avslutning. Önskemål