Cicci Hedén Hasselqvist

Tisdag kl 18.30
Ryttarmärke IV  

Vecka
38 Ryttarens hjälper och inverkan
39 Bommar
40 Hoppning
41 Framdelsvändning
43 Sidförande hjälper
44 Rep
45 Fokus på sits
46 Hörnpassering
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Bommar
49 Hoppning
50 Teori
51 Avdelningsridning
52 Avdelningsridning

 

Tisdag kl 19.30
Ryttarmärke V 

Vecka
38 Framdelsvändningar/sidförande hjälper
39 Bommar
40 Hoppning
41 Förvänd galopp
42 Bakdelsvändning
43 Skolor
44 Skolor
45 Fokus på sits
46 Förvänd galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Bommar
49 Hoppning
50 Teori
51 Avdelningsridning
52 Avdelningsridning

 

Tisdag kl 20.30
Ryttarmärke V/Brons  

Vecka
38 Framdelsvändningar/sidförande hjälper
39 Bommar
40 Hoppning
41 Förvänd galopp
42 Bakdelsvändning
43 Skolor
44 Skolor
45 Fokus på sits
46 Förvänd galopp
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din instruktör för mer info!
48 Bommar
49 Hoppning
50 Teori
51 Avdelningsridning
52 Avdelningsridning

 

Fredag 16.30 

Vecka
32 Uteritt
33 Bommar sits och balans
34 Hoppning studs
35 Konbana
36 Bommar på böjt spår, små hinder
37 Hoppning serier
38 Uteritt/sitsträning
39 Framdelsvändningar
40 Sits och balansövningar
41 Teori
42 Hoppning linje
43 Hoppning relaterade avstånd
44 Skänkelvikning
45 Skänkelvikning
46 Volter
47 Teorivecka-inga vanlig lektioner se hemsida eller prata med din ridlärare för mer info
48 Programridning
49 Bommar
50 Hoppning enklare bana
51 Banhoppning

 

Fredag 17.30 

Vecka
32 Uteritt
33 Bommar sits och balans
34 Hoppning studs
35 Konbana
36 Bommar på böjt spår
37 Hoppning serier
38 Uteritt/Barbacka
39 Framdelsvändning
40 Sits och balansövningar
41 Teori
42 Hoppning enklare linje
43 Hoppning linje
44 Flytta för skänkeln
45 Samverkan hjälper
46 Volter
47 Teorivecka-inga vanliga lektioner se hemsidan eller prata med din ridlärare för mer info
48 Halter
49 Bommar
50 Hoppning enklare bana
51 Hoppning liten bana

 

Fredag 19.30
Hoppgrupp

Vecka
32 Travhoppning
33 Hoppning serie
34 Anridning
35 Linjer
36 Linjer
37 Liten bana
38 Banhoppning
39 Hoppning serie – sits och balans
40 Stilhoppning
41 Teori
42 Relaterade avstånd
43 Relaterade avstånd
44 Banhoppning
45 Galoppbommar
46 Gymnastikhoppning
47 Teorivecka – inga vanliga lektioner, se hemsidan eller prata med din ridlärare för mer info
48 Liten bana
49 Ryttarens sits och inverkan
50 Linjer
51 Banhoppning stilbedömning