Priser & villkor

Här hittar ni information om priser för enstaka lektioner och kostnaden för en hel termin. Du kan även hitta information om vilka villkor som gäller för betalning.

Under terminen kan tävlingar och liknande på helgerna göra att vissa lektioner blir inställda. Alternativt att man har teori. Detta planeras i största möjliga mån redan från början på terminen. Lektionsplaneringarna innehåller information om inställda lektioner, så håll dig uppdaterad via den.

Vårterminen löper mellan 4/1 till 20/6.

Prislista VT-21

GRUPP Antal HT 2020 VT 2021
Ordinarie pris ponny per lektion (enstaka tillf) 245 kr 267 kr
Ponny 10 per lektion (termin) 189 kr 198 kr
Ponny 8 per lektion (termin) 211 kr 222 kr
Ponny 6 per lektion (termin) 340 kr 357 kr
Junior häst 8 per lektion (termin) 255 kr 268 kr
FU ons/tor/fre per lektion (termin) 221 kr 238 kr
Ordinarie pris häst per lektion (enstaka tillf.) 375 kr 395 kr
FU tis per lektion (termin) 258 kr 275 kr
Senior häst 11 per lektion (termin) 283 kr 297 kr
Senior häst 8 per lektion (termin) 332 kr 349 kr
Senior häst 6 per lektion (termin) 443 kr 443 kr

 

Rabatter
Studentrabatt                                         -10 kr per lektion
(För elever inskrivna vid Lunds och/eller Malmö universitet som rider i ordinarie grupper. Ska meddelas i samband med bokning av grupp.)

Egen häst                                                 -50 kr per lektion

Medlemsavgifter
Familj         800kr

Senior        365kr

Junior        260kr

Ridningen faktureras för hela terminen, faktura får du innan terminen startar. Vi har ett abonnemang för ridning fr.o.m. vårterminen 2012, finns att se längst upp till höger. Vid inbetalning av första delbetalningen av fakturan godkänner du villkoren för ridning enligt abonnemanget.

Vi delar terminsavgiften i tre delar: Man betalar 20%  ca en månad innan föregående termin slutar och resterande belopp vid senare. Resterande belopp på fakturan ska vara inbetalt senast det datum som står på fakturan. Har du frågor, maila till info@lundscivila.se eller ring. Obs! Genom att inte betala vid första förfallodatumet ställer du din plats till förfogande för LCR att fylla.

Avgifter, betalning, återbetalning

Att ha erlagt medlemsavgiften är ett krav för all ridning som behandlas på den här informationssidan. Priser för de olika lektionerna anges i prislistan här på hemsidan. Där anges också vilka rabatter som gäller. Om du betalat för mycket, betalas överskjutande del tillbaka endast om du ber om det. Annars ser LCR det som ett bidrag till verksamheten. Vid all återbetalning tar vi ut en expeditionsavgift på 50 kr. I slutet av varje termin får du en faktura inför kommande termin. Vi försöker ta kontakt med alla elever för att diskutera eventuella ändringar. Du kan inte säga upp din ridplats genom att låta betalningen utebli! Meddela oss gärna så snart du bestämt att du vill säga upp din plats. Det gör det lättare för ridskolan att administrera gruppbyten och kölistor inför den kommande termin. Vi tackar för din hjälp!

Medlemsavgift och ridavgift betalas till vårt bg nr. Ange ocr-numret som finns på fakturan när du betalar. LCR förbehåller sig rätten till att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven önskat sig. Vidare förbehåller LCR sig rätten att ej starta en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, exempelvis för att ridkunskaperna i gruppen skiljer sig nämnvärt åt eller att gruppen har för få anmälda elever. Till elev som inte accepterar föreslagen ändring återbetalas terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldighet för ej erlagt terminsavgift motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR, i ovan nämnda fall, inte kan erbjuda en ridplats som är passande, önskemål och ridkunskap, till eleven till nästkommande termin avbryts abonnemanget utan vidare uppsägning. Om du slutar mitt i terminen har du rätt att få tillbaka resterande terminsavgift enligt villkoren i abonnemanget. Har du frågor tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet.