Priser & villkor

Här hittar ni information om priser för enstaka lektioner och kostnaden för en hel termin. Du kan även hitta information om vilka villkor som gäller för betalning.

Under terminen kan tävlingar och liknande på helgerna göra att vissa lektioner blir inställda. Alternativt att man har teori. Detta planeras i största möjliga mån redan från början på terminen. Lektionsplaneringarna innehåller information om inställda lektioner, så håll dig uppdaterad via den.

Prislista VT-18

Gruppridning 24ggr                         Styckpris      Vard              Fre                Lör/Sön

 

Ridlekis                                                    135kr            –                    –                       3240kr

Ponny 10grupp                                       145kr            3480kr          3480kr          3480kr

Ponny 8grupp                                         170kr            4080kr          4080kr          4080kr

Ponny 6grupp                                         225kr            –                      5400kr          –

Junior Häst 11grupp                              185kr            4440kr          4440kr          4440kr

Junior Häst 8grupp                               245kr            5880kr          5880kr          5880kr

Senior Häst 11grupp                              230kr            5520kr          5520kr          5520kr

Senior Häst 8grupp                                280kr            6720kr          6720kr          6720kr

Lila grupp Tis                                          220kr            5280kr

Lila grupp Ons-Fre                                 170kr

 

Privatlektioner Häst       

1 häst                                                       485kr

2 hästar                                                   435kr

3 hästar                                                   385kr

Privatlektioner Ponny

1 häst                                                       385kr

2 hästar                                                   335kr

3 hästar                                                   285kr

Drop-in/ igenridning

Häst 8grupp                                            280kr

Häst 11grupp                                          230kr

Ponny 8grupp                                         170kr

 

Rabatter

Studentrabatt för elever inskrivna vid                    -10 kr per lektion

Lunds- och/eller Malmös universitet.

Egen häst                                                                      -50 kr per lektion

Vid ridning i flera grupper                                         -5%

 

Medlemsavgifter

Familj           700kr

Senior            275kr

Junior           230kr

 

 

 

 

Ridningen faktureras för hela terminen, faktura får du innan terminen startar. Vi har ett abonnemang för ridning fr.o.m. vårterminen 2012. Ett underskrivet abonnemang skall lämnas in vid anmälan. De går löpande, så ni som ha lämnat in behöver inte göra det igen.

Vi delar terminsavgiften i tre delar: Man betalar 20%  ca en månad innan föregående termin slutar och resterande belopp vid senare.

Resterande belopp på fakturan ska vara inbetalt senast det datum som står på fakturan. Har du frågor, maila Martina Jönsson på kansli@lundscivila.se eller ring.

Obs! önskar du säga upp din ridplats måste du göra det en månad innan terminslutet.

 

Avgifter, betalning, återbetalning

Att ha erlagt medlemsavgiften är ett krav för all ridning som behandlas på den här informationssidan. Priser för de olika lektionerna anges i prislistan här på hemsidan. Där anges också vilka rabatter som gäller. Om du betalat för mycket, betalas överskjutande del tillbaka endast om du ber om det. Annars ser LCR det som ett bidrag till verksamheten. Vid all återbetalning tar vi ut en expeditionsavgift på 50 kr.

I slutet av varje termin får du en faktura inför kommande termin. Vi försöker ta kontakt med alla elever för att diskutera eventuella ändringar. Du kan inte säga upp din ridplats genom att låta betalningen utebli! Meddela oss gärna så snart du bestämt att du vill säga upp din plats. Det gör det lättare för ridskolan att administrera gruppbyten och kölistor inför den kommande termin. Vi tackar för din hjälp!

Medlemsavgift och ridavgift betalas helst till vårt bg nr. Ange ocr-numret som finns på fakturan när du betalar.

LCR har rätt att flytta, ändra eller ställa in planerade ridgrupper, och att placera elever i grupper med lämplig kunskapsnivå. Kan du inte acceptera en föreslagen ändring, har du rätt att få tillbaka den anmälningsavgift som du betalat in. Om du blir sjuk och inte kan delta i terminens lektionsridning som planerat, kan du mot läkarintyg få tillbaka avgiften. Detta gäller endast de gånger som du i förväg avbokat och genom kontakt med kontoret angett att du avser lämna in sjukintyg.

Om du slutar mitt i terminen har du rätt att få tillbaka resterande terminsavgift om vi har möjlighet att fylla platsen med en annan betalande elev. I annat fall får du själv försöka sälja platsen till annan ryttare med likvärdig kunskap eller komma och rida när du har möjlighet.