Priser & villkor

Här hittar ni information om priser för enstaka lektioner och kostnaden för en hel termin. Du kan även hitta information om vilka villkor som gäller för betalning.

Under terminen kan tävlingar och liknande på helgerna göra att vissa lektioner blir inställda. Alternativt att man har teori. Detta planeras i största möjliga mån redan från början på terminen. Lektionsplaneringarna innehåller information om inställda lektioner, så håll dig uppdaterad via den.

Prislista HT-18

Gruppridning                                          Styckpris      Mån-Fre       Lör                Sön

     19 ggr           18 ggr           17 ggr

Ridlekis                                                    140kr             –                    2520kr          –

Ponny 10grupp                                       150kr            2850kr          2700kr          2550kr

Ponny 8grupp                                        175kr             3325kr          3150kr          2975kr

Ponny 6grupp                                         230kr            4370kr          –                    –

Junior Häst 11grupp                              190kr           3610kr          3420kr          3230kr

Junior Häst 8grupp                               245kr           4655kr          4410kr          4165kr

Senior Häst 11grupp                              240kr           4560kr          4320kr          4080kr

Senior Häst 8grupp                               290kr           5510kr          5220kr          4930kr

Lila grupp Tis                                         230kr            4370kr

Lila grupp Ons-Fre                                175kr

Privatlektioner Häst

1 häst                                                       490kr

2 hästar                                                   440kr

3 hästar                                                   390kr

Privatlektioner Ponny

1 häst                                                       385kr

2 hästar                                                   335kr

3 hästar                                                   285kr

Drop-in/ igenridning

Häst 8grupp                                            290kr

Häst 11grupp                                          240kr

Ponny 8grupp                                         175kr

Medlemsavgifter

Familj           700kr

Senior            275kr

Junior           230kr

Rabatter

Studentrabatt för elever inskrivna vid                    -10 kr per lektion

Lunds- och/eller Malmös universitet.

Egen häst                                                                      -50 kr per lektion

Vid ridning i flera grupper                                         -5%

 

Ridningen faktureras för hela terminen, faktura får du innan terminen startar. Vi har ett abonnemang för ridning fr.o.m. vårterminen 2012. Ett underskrivet abonnemang skall lämnas in vid anmälan. De går löpande, så ni som ha lämnat in behöver inte göra det igen.

Vi delar terminsavgiften i tre delar: Man betalar 20%  ca en månad innan föregående termin slutar och resterande belopp vid senare.

Resterande belopp på fakturan ska vara inbetalt senast det datum som står på fakturan. Har du frågor, maila Martina Jönsson på kansli@lundscivila.se eller ring.

Obs! önskar du säga upp din ridplats måste du göra det en månad innan terminslutet.

Avgifter, betalning, återbetalning

Att ha erlagt medlemsavgiften är ett krav för all ridning som behandlas på den här informationssidan. Priser för de olika lektionerna anges i prislistan här på hemsidan. Där anges också vilka rabatter som gäller. Om du betalat för mycket, betalas överskjutande del tillbaka endast om du ber om det. Annars ser LCR det som ett bidrag till verksamheten. Vid all återbetalning tar vi ut en expeditionsavgift på 50 kr.

I slutet av varje termin får du en faktura inför kommande termin. Vi försöker ta kontakt med alla elever för att diskutera eventuella ändringar. Du kan inte säga upp din ridplats genom att låta betalningen utebli! Meddela oss gärna så snart du bestämt att du vill säga upp din plats. Det gör det lättare för ridskolan att administrera gruppbyten och kölistor inför den kommande termin. Vi tackar för din hjälp!

Medlemsavgift och ridavgift betalas helst till vårt bg nr. Ange ocr-numret som finns på fakturan när du betalar.

LCR förbehåller sig rätten till att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven önskat sig. Vidare förbehåller LCR sig rätten att ej starta en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, exempelvis för att ridkunskaperna i gruppen skiljer sig nämnvärt åt eller att gruppen har för få anmälda elever. Till elev som inte accepterar föreslagen ändring återbetalas terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldighet för ej erlagt terminsavgift motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR, i ovan nämnda fall, inte kan erbjuda en ridplats som är passande, önskemål och ridkunskap, till eleven till nästkommande termin avbryts abonnemanget utan vidare uppsägning.

Om du slutar mitt i terminen har du rätt att få tillbaka resterande terminsavgift enligt villkoren i abonnemanget. Har du frågor tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet.