Priser & villkor

Här hittar ni information om priser för enstaka lektioner och kostnaden för en hel termin. Du kan även hitta information om vilka villkor som gäller för betalning.

Under terminen kan tävlingar och liknande på helgerna göra att vissa lektioner blir inställda. Alternativt att man har teori. Detta planeras i största möjliga mån redan från början på terminen. Lektionsplaneringarna innehåller information om inställda lektioner, så håll dig uppdaterad via den. Prislista VT-19

Gruppridning                                Styckpris      Mån-Tis          Ons-Sön     

                                                                                        23 ggr              24 ggr       

Ridlekis                                                    150kr                  –               3600kr      

Ponny 10grupp                                       175kr          4025kr            4200kr      

Ponny 8grupp                                         195kr          4485kr            4680kr      

Ponny 6grupp                                         245kr                  –               5880kr      

Junior Häst 11grupp                              195kr          4485kr            4680kr      

Junior Häst 8grupp                               255kr          5865kr            6120kr      

Senior Häst 11grupp                              260kr          5980kr           6240kr      

Senior Häst 8grupp                               310kr           7130kr            7440kr      

Lila grupp Tis                                          245kr          5635kr

Lila grupp Ons-Fre                                205kr         Onsdag och Fredag 3895 kr (19 ggr), Torsdag 4105 kr (20 ggr)

Privatlektioner Häst     

1 häst (30 min)                                      510kr

2 hästar                                                   450kr

3 hästar                                                   410kr

Privatlektioner Ponny

1 häst (30 min)                                      410kr

2 hästar                                                    370kr        

3 hästar                                                    330kr

Drop-in/ igenridning

Häst 8grupp                                           330kr

Häst 11grupp                                          275kr

Ponny 8grupp                                        210kr

Rabatter

Studentrabatt för elever inskrivna vid                                 -10 kr per lektion

Lunds- och/eller Malmös universitet.

OBS! Endast vid gruppridning.         

Egen häst                                                                                   -50 kr per lektion

Vid ridning i flera grupper                                                       -5 %

Medlemsavgifter                                  Familj         800kr

                                                                  Senior        350kr

                                                                  Junior        250kr

 
Ridningen faktureras för hela terminen, faktura får du innan terminen startar. Vi har ett abonnemang för ridning fr.o.m. vårterminen 2012. Ett underskrivet abonnemang skall lämnas in vid anmälan. De går löpande, så ni som ha lämnat in behöver inte göra det igen.

Vi delar terminsavgiften i tre delar: Man betalar 20%  ca en månad innan föregående termin slutar och resterande belopp vid senare. Resterande belopp på fakturan ska vara inbetalt senast det datum som står på fakturan. Har du frågor, maila Martina Jönsson på kansli@lundscivila.se eller ring. Obs! önskar du säga upp din ridplats måste du göra det en månad innan terminslutet.

Avgifter, betalning, återbetalning

Att ha erlagt medlemsavgiften är ett krav för all ridning som behandlas på den här informationssidan. Priser för de olika lektionerna anges i prislistan här på hemsidan. Där anges också vilka rabatter som gäller. Om du betalat för mycket, betalas överskjutande del tillbaka endast om du ber om det. Annars ser LCR det som ett bidrag till verksamheten. Vid all återbetalning tar vi ut en expeditionsavgift på 50 kr. I slutet av varje termin får du en faktura inför kommande termin. Vi försöker ta kontakt med alla elever för att diskutera eventuella ändringar. Du kan inte säga upp din ridplats genom att låta betalningen utebli! Meddela oss gärna så snart du bestämt att du vill säga upp din plats. Det gör det lättare för ridskolan att administrera gruppbyten och kölistor inför den kommande termin. Vi tackar för din hjälp! Medlemsavgift och ridavgift betalas helst till vårt bg nr. Ange ocr-numret som finns på fakturan när du betalar. LCR förbehåller sig rätten till att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven önskat sig. Vidare förbehåller LCR sig rätten att ej starta en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, exempelvis för att ridkunskaperna i gruppen skiljer sig nämnvärt åt eller att gruppen har för få anmälda elever. Till elev som inte accepterar föreslagen ändring återbetalas terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldighet för ej erlagt terminsavgift motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR, i ovan nämnda fall, inte kan erbjuda en ridplats som är passande, önskemål och ridkunskap, till eleven till nästkommande termin avbryts abonnemanget utan vidare uppsägning. Om du slutar mitt i terminen har du rätt att få tillbaka resterande terminsavgift enligt villkoren i abonnemanget. Har du frågor tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet.