BUS Styrelse

Är du under 26 år och medlem i LCR? Då är du en av de ca 200 ungdomar som tillhör vår ungdomssektion!

BUS styrelse 2020

Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt, ordförande och representant i LCRs styrelse

Tyra Olsson, vice ordförande

Nora Broddegård, sekreterare och personlig suppleant i LCRs styrelse

Tekla Olsson, vice sekreterare

Lova Gustavsson, kassör

Emma Sjöström, ledamot

Signe Lindelöf, ledamot

Louise Sällberg, ledamot

Alla som är under 26 år är hjärtligt välkomna att vara med på våra möten!