BUS Styrelse

Är du under 26 år och medlem i LCR? Då är du en av de ca 200 ungdomar som tillhör vår ungdomssektion!

 

BUS styrelse 2017

Meja Morgensterns Jansson, ordförande och representant i LCR´s styrelse.

Elsa Leppänen, sekreterare.

Samuel Ahlberg, kassör.

Ebba Lawesson, ledamot.

Channa Törnlund, ledamot.

Elsa Lindblom, ledamot och godisansvarig.

Lovisa Runsten, ledamot och godisansvarig.

Alla som är under 26 år är hjärtligt välkomna att vara med på våra möten!