Föreningsinfo 23 november, 2020

Vill du vara med och påverka LCRs intressanta utveckling – dags att nominera personer till kommande styrelse!

Föreningen är i en spännande fas, med siktet inställt på att flytta till den nya anläggningen på Ladugårdsmarken 2022. Samtidigt som planering och förberedelser för flytt pågår för fullt, rullar vardagen på som vanligt med ridskola, tävlingar, föreningslivet och mycket annat.

I slutet på februari 2021 håller föreningen årsmöte. Vi medlemmar kommer välja ordförande och ledamöter till styrelsen. Styrelsens uppdrag är bland annat att ta fram och besluta om strategier och ramar för att utveckla föreningen, arbeta med budget för kommande år och följa upp den löpande verksamheten. Styrelsen arbetar i grupper, tillsammans med medlemmar, inom olika områden. Till exempel tävling, relationer, bidrag & sponsring och flytt till nya anläggningen. Det finns behov av att fler medlemmar engagerar sig!

Valberedningen har startat sitt arbete och tar gärna emot förslag på personer som kan bidra med tid och engagemang i styrelsens arbete. Gärna med intresse för kommunikation, IT och ekonomi.

Alla är välkomna att nominera personer eller sig själva. Det räcker ett mejl eller telefonsamtal till någon i valberedningen, så hör vi av oss för en diskussion.

 

Vänliga hälsningar från valberedningen!

Petronella Gottholdsson
Petronella.gottholdsson@gmail.com
Mobil. 0733-451262

Anne-lott Hedberg
alhedberg@askis.nu
Mobil. 0705-911157

Anna Karlsson
annaerikakarlsson@hotmail.com
Mobil.0705-796976