Föreningsinfo 13 november, 2022

Vem vill du nominera till LCRs förtroendeuppdrag?

Vill du vara med och påverka LCRs framtid?

Dags att nominera personer till 2023 års förtroendeuppdrag!

Föreningen är i en spännande fas, med siktet inställt på att flytta till den nya anläggningen på Ladugårdsmarken om 2-3 år. Samtidigt som planering och förberedelser för flytt pågår för fullt ska alla delar i föreningen fungera och utvecklas. Detta tillsammans med vardagen på LCR med ridskola, tävlingar, föreningslivet och mycket annat behöver förutom engagerad och kompetent personal också en engagerad och aktiv styrelse.

I slutet av februari 2023 håller föreningen årsmöte

Vi medlemmar kommer då att välja ordförande och ledamöter till styrelsen. Styrelsens uppdrag är bland annat att ta fram och besluta om strategier och ramar för att utveckla föreningen, arbeta med verksamhetsplan och budget för kommande år samt följa upp den löpande verksamheten. Styrelsen arbetar i grupper, tillsammans med andra medlemmar, inom olika områden. Till exempel tävling, IT, relationer, bidrag & sponsring och flytt till nya anläggningen. Förutom styrelse ska vi också välja ordförande och ledamöter till tävlingssektionen och valberedningen samt lekmannarevisor.

Valberedningen har startat sitt arbete och tar gärna emot förslag på personer som kan/vill bidra med tid och engagemang i styrelsens, tävlingssektionens eller valberedningens arbete eller som lekmannarevisor. Det finns ett stort behov av att fler medlemmar engagerar sig!

Alla är välkomna att nominera personer eller sig själva. Det räcker med ett mejl eller telefonsamtal till någon i valberedningen, så hör vi av oss för en diskussion. Under aktivitetsvecka på LCR kommer vi från valberedningen att vara på plats i foajén eller i kafeterian för att berätta om de olika uppdragen vi letar kandidater till. Vi finns där på måndag den 21/11, kl 15-19:30, onsdag den 23/11 kl 16-19 och torsdag den 24/11 kl 16-20.

Hoppas vi ses eller hörs! Mvh från valberedningen!

 

Margaretha Steding
margaretha.steding@gmail.com
Mobil. 0704-409073

Anne-Lott Hedberg
alhedberg@askis.nu
Mobil. 0705-911157

Maria Brolin Glennow
brolin.maria@gmail.com
Mobil. 0738-027718