Föreningsinfo 12 februari, 2020

Valberedningens förslag till årsmöte 26 februari 2020 samt presentation av kandidater

Årsmötet beslutar om ordförande, ledamöter till styrelsen, revisorer och ledamöter till valberedningen. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till dessa förtroendeval med undantag för ledamöter till valberedningen. Alla kandidater som valberedningen föreslår nedan har accepterat nomineringen. Valberedningen utgörs av Petronella Gottholdsson Lawin, Anne-Lott Hedberg och Anna Karlsson (adjungerad) som ersättare för Elin Bommenel som ej har haft möjlighet att vara aktiv i valberedningen.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Ordförande:                         Marie Morgensterns-Folin (omval – 1 år)

Ledamöter:                          Angelica Berg (nyval – 2 år)

Fredrik Berggren (nyval – 2 år)

Lena Malmqvist (nyval – 2 år)

Sofia Lundmark (nyval – 2 år)

Suppleant:                           My Jaghed Askler (nyval, – 1 år)

Revisor:                                                     Hanna Rasmark (omval – 1 år)

Revisorssuppleant:               Jessica Tornqvist (omval – 1 år)

Lekmannarevisor:                 Johan Östlund (omval – 1 år)

 

Mikael Ahlberg, Lars Bäckström, Elisabet Hammarlund samt Johanna Thulesius, styrelseledamöter, har avböjt omval.

Ordförande för årsmötet

Valberedningen föreslår Johanna Wretling Stadler till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande

Ordförande väljs på ett år.

Till ordförande för Lunds Civila Ryttarförening föreslår valberedningen omval av Marie Morgensterns Folin.

Föreningens övriga styrelseledamöter

Styrelsen består av ordförande samt tio ordinarie ledamöter. Av dessa utses ordföranden samt åtta ledamöter av årsmötet. Ungdomssektionen (BUS) och studentryttarföreningen (LARS) utser var sin styrelseledamot. För de åtta styrelseledamöter som väljs av årsmötet gäller en mandattid av två år räknat från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.

Till styrelseledamöter för Lunds Civila Ryttarförening föreslår valberedningen nyval av Angelica Berg, Fredrik Berggren, Lena Malmqvist och Sofia Lundmark. Till suppleant föreslår valberedningen nyval av My Jaghed Askler för en mandattid av ett år. Kristina Miolin, Margaretha Steding, Pia Holst och Sofia Lagerblad är valda fram till årsmötet 2021 och har förklarat sig villiga att fullfölja sina uppdrag.

Föreningens revisorer

Till revisor föreslår valberedningen omval av Hanna Rasmark. Till revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av Jessica Tornqvist. Hanna och Jessica är auktoriserade revisorer och jobbar på Crowe Horwath i Malmö. Till lekmannarevisor föreslår valberedningen omval av Johan Östlund.

Föreningens valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en som utses som sammankallande. Valberedningsledamöterna väljs på ett år.

Elin Bommenel har avböjt omval. Petronella Gottholdsson Lawin och Anne-Lott Hedberg står till förfogande för omval. Anna Karlsson som har agerat adjungerad står till förfogande för nyval.

Valberedningen

Lund 9 februari 2020

Presentation av valberedningens kandidater till LCRs styrelse 2020

Föreningens ordförande samt övriga styrelseledamöter

Marie Morgensterns Folin (ordförande)

Efter ett år som ordförande i LCR är jag glad att Valberedningen har föreslagit mig som ordförande för ännu en mandatperiod.

Under 2019 har vi i Styrelsen arbetat vidare med att lägga en god grund för framtida tillväxt. Det behövs även under kommande år för att vara förberedda för den största förändringen i LCRs historia – flytten till en ny anläggning. Samtidigt ska vi fortsätta driva och utveckla vår befintliga verksamhet på anläggningen på Getingevägen.

För mig är LCR en fantastisk förening med en stor och förvisso brokig medlemsgrupp där vi alla samlas för att vi tycker om hästar och för att vi alla skriver under på LCRs misson (LCRs mission är att, med stor respekt för människor och djur, erbjuda utbildning i ridning och hästhållning för alla, oavsett ambitionsnivå och förutsättningar).

Mitt eget engagemang i LCR är inte bara styrelsearbete utan ni hittar mig även i tävlingsorganisationen eller i medlemsstallarna där jag och min dotter har vår egen häst.

I mitt liv utanför LCR  jobbar jag sedan länge på Tetra Pak. Just nu har jag en roll i vår Globala organisation och jobbar med strategisk utveckling av kommersiella villkor och affärsutveckling.

Angelica Berg (ledamot)

Började rida på LCR hösten 2016 efter ca 20 år uppehåll med hästar. Idag rider jag i röd grupp på lördag och passar på att rida extra så ofta jag kan på t.ex. aktivitetsveckor och kortkurser. Jag har sedan i höstas börjat sitta i sekretariatet vid våra hopptävlingar.

Min ridbana började på Vallentuna ridklubb utanför Stockholm i 10-årsåldern. Efter några år på ridskolan gick jag snabbt över till att bli medryttare på privathästar och efter det hade jag två foderhästar där fokus låg mest på hoppning – vilket jag brinner lite extra för.

Jag bor i Lund med min man och våra två tonårsdöttrar som också rider på LCR, de arbetar även i de lila grupperna.

Jag är utbildad undersköterska men har de senaste 20 åren arbetat inom läkemedelsbranschen på olika företag och även som konsult. I mitt arbete är det extra viktigt att följa lagstiftningar och ha god kommunikation framför allt med myndigheter och kunder.

Sedan dag ett på LCR så har jag känt ett extra engagemang och viljan att kunna hjälpa till och påverka där det behövs. Ser fram emot spännande år framöver och att kunna vara med att utveckla skulle vara extra roligt.

Fredrik Berggren (ledamot)

Började rida i en nybörjargrupp på LCR 2017 och rider nu lektion en gång i veckan. Innan dess hade jag enbart suttit på upp på hästar vid enstaka tillfällen. När det gäller idrott har det tidigare mest varit fotboll och handboll. Har själv spelat och varit ungdomstränare i H43 och Lugi.

Att jag kom igång med ridning på LCR beror på att dottern Sigrid, 15 år, började i Ryttarakademin 2015 efter att ha ridit på Torns Ryttarförening. 2018 blev Sigrid och familjen med häst, Svea, som står på LCR. Familjen består dessutom av Gudrun som även hon rider lektioner, sönerna Hjalmar och Herman som flyttat hemifrån samt labradoren Lukas som oftast är med i stallet.

Det är fantastiskt roligt att i vuxen ålder börja som nybörjare på hästryggen, lärkurvan är någorlunda brant, enligt mig själv, Sigrid skulle nog svara annorlunda. Mycket frisk luft och engagemang med hästskötsel i veckorna och tävlingar på helgerna med Svea ger en aktiv fritid.

Hittills på LCR har jag hjälpt till på tävlingar och är med i projektgruppen för medlemsstallar på Ladugårdsmarken. Detta är ett bra sätt att lära känna trevliga och hästkunniga människor. Det är spännande och ger en bredare bild av att leva med ett intresse för hästar än det egna ridandet. Här är jag gärna med som kandidat till styrelsen för att bidra till föreningens utveckling och flytten till en ny anläggning.

Familjen bor på norr i Lund och har nära till både den nuvarande anläggningen och Ladugårdsmarken. Yrkesmässigt är jag nationalekonom och har jobbat på bla universitet, Socialstyrelsen och befinner mig nu på ett läkemedelsföretag UCB där jag jobbar med myndighetskontakter och lanseringar av nya läkemedel.

My Jaghed Askler (suppleant)

Jag tillhör den klassiska typen ryttare som red mycket som barn men därefter hade ett långt

uppehåll innan jag tog upp ridningen igen i vuxen ålder. Hösten 2010 började jag i

ridskolegrupp på LCR och kunde inte förstå hur jag hade kunnat vara utan hästar i alla dessa

år.

För tillfället rider jag dels i ryttarakademin på LCR och dels i ridskolans hoppgrupp på

fredagskvällar. Har tidigare varit medryttare på en häst i privatstallet så jag har lite koll på hur

det fungerar även på den sidan. Under 5 års tid hade jag också den stora förmånen att få äga

en alldeles underbar islandshäst som jag köpte som unghäst, red in och tävlade i klassiska

islandshästgrenar (tölt mm). Han var dock, helt enligt förväntan, en usel hopphäst, så jag höll

mig hela tiden kvar på LCR för att få hoppa ”på riktigt” minst en gång i veckan. Och höll mig

såklart också kvar för den härliga stämningen i föreningen.

Jag bor i Lund mitt i stan och jobbar idag som redovisningschef på Sigma Connectivity. Min

bakgrund är en mix av ett antal års kvalificerad redovisning och företagsanalys. Fram till för

drygt ett år sedan arbetade jag som Auktoriserad revisor och kontorschef i Malmö för en

revisionsbyrå i mellansegmentet. Jag var redan under den här tiden nyfiken på LCR:s styrelse

men insåg att det just då inte var lämpligt för mig, dels utifrån revisorns oberoendekrav och

dels beroende på min lite overkligt höga arbetsbelastning på den tiden. Nu ser möjligheterna

betydligt ljusare ut.

Försöker komma iväg på minst en offpistskidresa i de franska alperna per år men i övrigt är

det ju svårt att hinna med några andra intressen än just hästarna. En vacker dag blir det en

egen häst igen, det är jag alldeles säker på.

Sofia Lundmark (ledamot)

Mitt första hästminne tar mig tillbaka 22 år bakåt i tiden till min bästa kompis stall med

shetlandsponnyer. Där spenderade vi många timmar med att pyssla, rida och sköta om

hästarna. Jag har en stark tro och övertygelse att samspelet mellan häst och individ har en

positiv inverkan på människan då det lär en att ta ansvar, utvecklar ledarskapsegenskaper

samt lär en att jobba hårt. Sedan dess har jag alltid haft ett brinnande hästintresse, alltifrån

att ha varit medryttare, varit på ridläger, kurser och rida på lektion.

Mitt evenemang i LCR ser jag möjlighet att ge tillbaka och hjälpa till att utveckla och lyfta LCR-verksamhet då vision och värderingar ligger i linje med vad jag kan underteckna för egen del.

Trots min ringa ålder på snart 28 år ser jag möjlighet och med största ödmjukhet att bidra till

verksamheten genom mitt starka driv och resultatinriktade sätt att vara. En fördel att vara

ung i kombination med erfarenhet inom marknadsföring och försäljning ser jag användbart

för verksamheten. Ser fram emot att kunna bidra till ett kommersiellt tänk samt kunna lyfta

digitala frågor alltifrån hemsida och annonsering till att hitta intressanta samarbetspartner.

Jag har en entreprenörsådra och ett stort hjärta för att både djur och människa ska ha en

hållbar miljö för att må bra. Ett styrelsearbete för min del tillsammans med era skulle hjälpa

mig att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan.

Idag sitter jag som Junior Key Account Manager på Midsona som är ett företag med starka

varumärken i sin portfölj, exempelvis FRIGGS majskakor, Kung Markatta och Compeed för att nämna några. I mitt dagliga arbete har jag Profit and Loss ansvar för fyra stycken egna

nyckelkunder inom E-handelssidan.

Med mig har jag en kandidatexamen i internationell marknadsföring och Management. Detta har bidragit till en bred kunskap inom ekonomi, marknadsföring och internationella erfarenheter.

Lena Malmqvist (ledamot)

2008 fick jag mitt drömjobb, jag började arbeta som verksamhetschef på Lunds Civila Ryttarförening. Det var första gången jag kom i kontakt med LCR så allt var nytt för mig när jag började.

Några spännande år följde. Många saker fanns att ta tag i. Att vända en långvarig, dålig ekonomi var fokus tillsammans med att se till att medlemmar, personal och hästar trivdes på LCR.

2011 valde jag att sluta som verksamhetschef för att göra andra saker i livet, men har stannat kvar på LCR som tävlingsryttare för klubben och tränare, jag är C-tränare i dressyr, för privatryttare och 2019 har jag suttit som suppleant i styrelsen.

Jag driver ett eget företag där jag har dressyrträningar och andra uppdrag.

Privat så äger jag två dressyrhästar som jag tränar och tävlar och har en dvärgpudel som heter Bruno. Jag bor i Flyinge och utanför Värnamo där min sambo Pär har en hästgård, så vi bor på båda ställena.

—————————————

Föreningens revisorer

 

Johan Östlund (lekmannarevisor)

Johan har varit engagerad i LCR under många, många år. Den första kontakten var när han lärde sig rida som vuxen, för att kunna dela familjens stora häst- och ridintresse. Kontakten var mycket givande och ledde till stort ideellt engagemang i föreningen. Mellan 1994 och 2014 var Johan aktiv i styrelsen som ledamot och de sista fem år som ordförande. Sedan dess har Johan årligen valts till föreningens lekmannarevisor. Johan har en stor erfarenhet av LCR, god insyn och kunskap om verksamheten som bedrivs, samt bra kontakter med både personal och styrelsen. Johan står till förfogande som lekmannarevisor ett år till.

(vid pennan Anna Karlsson)

—————————————

Föreningens valberedning

Petronella Gottholdsson Lawin (ledamot valberedningen)

Jag har varit engagerad i föreningen under flera års tid sedan jag tog upp ridningen igen efter ett långt uppehåll. Jag började då som lektionsryttare men är sedan ett 10-tal år medlem med egen häst. Under flera års tid har jag också varit engagerad i sekretariatet vid tävlingar men med egen häst utanför anläggningen är det svårt att få tiden att räcka till. Jag har också varit ledamot i styrelsen under några mandatperioder och har därmed bra insikt i hur vår förening fungerar och i styrelsens arbete. Det kändes därför som ett naturligt steg att fortsätta engagemanget via valberedningen efter avslutat styrelseuppdrag. Jag finns tillgänglig för omval till valberedningen även under nästa år.

Anne-Lott Hedberg (ledamot valberedningen)

Jag började rida som nybörjare i en vuxengrupp när dottern skaffat häst som då stod på LCR. Jag hade knappt suttit på en häst och förstod snart att det var en större utmaning än jag trott. Vilket det förfarande är. För varje lektion inser man hur mycket mer man har att lära och öva på, en rolig utmaning. Jag rider tisdag och torsdag morgnar samt onsdag kväll.

Utanför LCR har jag bl a tidigare jobbat på Ericsson som mjukvaruutvecklare sedan 1983, men är nu pensionär. Jag har varit engagerad i valberedningen under senaste året och är öppen för omval.

Anna Karlsson (ledamot valberedningen)

Hästar och ridsport är det intresse som följt mej genom livet. 2003 började jag på ridskolan på LCR. Blev mycket förtjust i föreningen, öppen och inkludrande som den fortfarande är. Har genom åren engagerat mej ideellt på olika sätt och lärt känna många härliga människor. En period hade jag hand om Teddys café, en period var jag ledamot i LCRs styrelsen och nu för tiden hjälper jag gärna till på tävlingar. Fick för två sedan möjligheten att köpa en av ridskolans hästar, Cirkus. Vi kamperar i ett av medlemsstallarna på anläggningen. Cirkus är en brilliant läromästare på alla plan, min erfarenhet, förståelse och kärlek till hästen växer för varje dag som går. Jag engagerar mej gärna i valberedningens arbete, och står till förfogande om man så önskar.