Föreningsinfo 12 november, 2019

Valberedningen informerar

Till LCRs medlemmar!

Vill du vara med och påverka LCRs intressanta utvecklingen?

Föreningen är på väg in i en ny spännande fas. Planering av den nya anläggningen på Ladugårdsmarken pågår och så småningom flyttar föreningen dit. Under tiden ska verksamheten rulla på som vanligt och Lunds Ridhus skötas. Det är stora förändringar som kräver både tid och kraft av personal, styrelse och medlemmar.

I slutet av februari nästa år håller föreningen årsmöte. Vi medlemmar kommer välja ordförande och ledamöter till styrelsen. Styrelsens uppdrag är bland annat att ta fram och besluta om strategier och ramar för att utveckla föreningen, arbeta med budget för kommande år och följa upp den löpande verksamheten. Styrelsen har tre kommittéer; Tävling, Relationer, Bidrag&Sponsring.  I kommittéerna arbetar delar av styrelsen, personal och medlemmar tillsammans. Efter behov bildas arbetsgrupper, ett exempel är ridanläggningens flytt till Ladugårdsmarken. Det finns behov av att stärka medlemsengagemanget i de tre kommittéerna, fler medlemmar behöver bidra med stora och små insatser.

Valberedningen har startat sitt arbete och tar tacksamt emot förslag på personer som har tid och intresse att engagera sig i LCRs styrelse, och arbeta med de frågor som dyker upp under året såsom medlemsengagemang, marknadsföring och ekonomi etc.

Alla är välkomna att nominera personer eller sig själva. Det räcker med ett mejl eller telefonsamtal till någon i valberedningen, så hör vi av oss för en diskussion.

 

Vänliga hälsningar från valberedningen!

Petronella Gottholdsson
petronella.gottholdsson@gmail.com
Mobil. 0733-451262

Anne-Lott Hedberg
alhedberg@askis.nu
Mobil. 0705-911157

Anna Karlsson
annaerikakarlsson@hotmail.com
Mobil. 0705-796976