Föreningsinfo 17 november, 2021

Uppdatering kring ny ridanläggning på Ladugårdsmarken

Som ni alla vet har diskussionerna om ny ridanläggning för Lunds Civila Ryttarförening pågått länge. 2018 togs beslut i Lunds kommunfullmäktige om att en ny anläggning ska byggas på Ladugårdsmarken. Placeringen är noggrant vald för att fortsätta vara en stadsnära anläggning dit elever och medlemmar kan cykla eller åka kollektivtrafik. Lunds kommun kommer att bygga stall för 50 ridskolehästar och två ridhus tillsammans med varmdelar. LCR kommer arrendera mark för att bygga stallar så att medlemmar med egen häst också, precis som idag, kan ha sin häst på anläggningen.

Under senaste åren har Lunds Kultur- och Fritidsförvaltning och Serviceförvaltningen tillsammans med en projektgrupp från oss jobbat med att få fram ett så bra underlag som möjligt för en framtida anläggning. Efter att anbud tagits in av kommunen har Kultur- och Fritidsförvaltning och Serviceförvaltningen begärt en budget på 160 miljoner (mot tidigare godkända ca 72 miljoner) och att få ytterligare ökade anslag för driften. Detta har förslag har tillstyrkts av både Kultur- och Fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.

I morgon torsdag 18 november med mötesstart kl 17 kommer detta att diskuteras och beslutas i Kommunfullmäktige. Lunds kommun erbjuder websändningar från fullmäktigemötena och länken hittar ni på Lunds kommuns hemsida: https://lund.se/kommun-och-politik/kommunens-
organisation/kommunfullmaktige. Du som är intresserad av mer detaljerad information kring Ladugårdsmarken kan se allt underlag på Lunds kommuns hemsida, du hittar ridhuset som punkt 11
https://moten.lund.se/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-18-november-2021

Nu håller vi alla tummarna för att beslutet blir en ny anläggning!

Med vänliga hälsningar,
Marie Morgensterns Folin, ordf LCR