Medlemsframgångar 27 april, 2018

Stina och Heidi nyblivna dressyrdomare

Två LCR-medlemmar, Stina Holm och Heidi Vänttinen, har i vår avlagt domarexamen och är nu godkända Msv C-domare, vilket betyder att de får döma alla dressyrklasser upp t.o.m. Medelsvår C.  De är även godkända som överdomare. För att bli antagen till utbildningen för Msv C-domare måste man vara minst 25 år och tävlat med godkänt resultat (60%) i Medelsvår B-klass på regional tävling. Dessutom måste man ha dokumenterat god hästkännedom och ridkännedom. De som blir antagna som domaraspiranter drillas under ett antal helgkurser i tävlingsreglementets alla bestämmelser och får lära sig hur alla olika moment i dressyrprogammen ska bedömas. I utbildningen ingår dessutom praktik på tävlingar. För att bli godkänd som domare måste man klara både ett teoriprov och att ”döma rätt” på  ”examenstävlingen”, vilket Stina och Heidi alltså har gjort.

Stort grattis och lycka till med dömandet!