Föreningsinfo 26 augusti, 2022

Partiernas uttalanden om LCRs nya anläggning

LCR har frågat samtliga partier var de står i frågan om en ny anläggning för LCR – vår just nu viktigaste fråga, för hästarnas, ryttarnas, medlemmarnas och de anställdas väl och ve. Nedan kan ni läsa de uttalanden vi fått från respektive parti.

Vänsterpartiet via Jesper Sahlen.

”Det har redan tagit alldeles för lång tid att få till ett nytt ridhus. Det gamla håller på att ramla ihop och är i uselt skick. Vänsterpartiet vill därför slutföra arbetet med nytt ridhus på Ladugårdsmarken. Detta är också en viktig jämställdhetsfråga.”

 

Liberalerna via Inger Tolsved Rosenkvist, ordf Servicenämnden Maria Brolin Glennow, ers Kommunstyrelsen

”Vi liberaler har kämpat hårt för en ny ridanläggning och lyckats få stöd från fler partier. Detta beslut står vi fast vid. Jämställd idrott är mycket viktigt för oss liberaler. Hästsporten är en stor och viktig sport för Lund och har vårt fulla stöd.”

 

Centerpartiet via Mattias Hordin

”Vi är väldigt måna om att en ny anläggning byggs. Den placering man valt kommer att fortsätta leda till förseningar och fördyringar, då den kräver stora mark- och dräneringsinsatser. Vi vet också att allt kommer att överklagas så långt det bara går, vilket tar tid.

Vi har också sammanställt en FAQ om hur vi tänker, som ligger på länken här”:

https://www.centerpartiet.se/4.5a7401c51829f2509872148.html

 

Socialdemokraterna via Sebastian Jaktling

”Det är dags att sätta spaden i marken och skapa en modern ridanläggning på Ladugårdsmarken. Vi socialdemokrater har varit drivande för den nya anläggning och kommer kämpa för den hela vägen. Det är en satsning på såväl ryttare som hästar som dröjt allt för länge”.

 

Miljöpartiet via Axel Hallberg

”Vi står fast vid vårt ställningstagande om att bygga ett nytt ridhus. Det är oerhört viktigt för oss att det nya ridhuset blir byggt. Vi vill ha en ny och välfungerande ridanläggning på Ladugårdsmarken.”

 

Moderaterna via Rasmus Törnblom

”M vill att kommunen ska arbeta för en placering av ridhuset vid någon av tomterna öster eller väster om korsningen Utmarksvägen/Sandbyvägen. Vi bedömer att förutsättningarna att få ett ridhus på plats snabbt och till en rimlig kostnad är bättre där än på Ladugårdsmarken.”

 

Fi via Karin Stubbegaard

”Fi stödjer helhjärtat byggnationen av ett nytt ridhus & har gjort så löpande för att snarast nå en hållbar lösning för utövare & hästar. Det är inte acceptabelt att en stor sport/aktivitet som betyder mycket för vuxna som barn & unga, personer med funktionsnedsättning & med många kvinnliga utövare prioriteras bort.”

 

SD, via Victoria Tidblom
”Innan valet 2018 klubbades ett nytt ridhus, men fortfarande har bygget inte påbörjats. Vi är inte nöjda med placering eller kostnad, men bygget måste komma igång nu!”
FörNyaLund, via Christian Gehrmann (FNL), Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden, Lund
”FörNyaLund har arbetat och arbetar mycket aktivt för att få till ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken enligt beslutet från 2018. Vi menar att en stor orsak till att bygget ännu inte startat är att majoriteten av politikerna i Lund inte visat tillräcklig vilja och handlingskraft i frågan. Då nuvarande ridanläggning vid Getingevägen är helt slut är det akut att få till en ny. Vi ser hellre att bygget kommer igång så snart som möjligt, snarare än att nya krav kommer med i en upphandling, vilket riskerar att ytterligare försena och fördyra projektet.”