Föreningsinfo 16 mars, 2021

Nu kan du bli sponsor eller fadder till någon av hästarna på LCR!

Vi välkomnar dig som sponsor på den nivån som passar dig eller ditt företag!

Guldsponsor häst 10.000:-

 • Ditt namn / företagets namn läggs till hästens namn och används ”internt” i alla sammanhang. (Hästens namn kommer inte att ändras i passet.)
 • Du får (om du vill) vara med på bild tillsammans med hästen och bilden publiceras på sociala media samt hemsida. Företagsnamn och eller logga får gärna vara med på bilden.
 • Vi skyltar med din sponsring i foajén.
 • Din sponsring kommer att synas vid hästens namnskylt i stallet.
 • Sponsorpriset gäller 12 månader + innevarande månad.

Sponsor häst 5.000:-

 • Du får (om du vill) vara med på bild tillsammans med hästen och bilden publiceras på sociala media samt hemsida. Företagsnamn och eller logga får gärna vara med på bilden.
 • Vi skyltar med din sponsring i foajén.
 • Din sponsring kommer att synas vid hästens namnskylt i stallet.
 • Sponsorpriset gäller 12 månader + innevarande månad.

Fadder häst 1.000:-

 • Vi skyltar med ditt fadderskap i foajén.
 • Ditt fadderskap kommer att synas vid hästens namnskylt i stallet.
 • Det kan vara upp till 5 faddrar per häst.
 • Sponsorpriset gäller 12 månader + innevarande månad.

Om en häst säljs eller tas bort kommer du bli erbjuden en annan häst att överföra din sponsring / fadderskap på. Inga pengar återbetalas.

Intresserad? mejla till:
lena.malmqvist@lundscivila.se  

Tillsammans hjälps vi åt att bygga en stark ekonomi som gör att vi har möjlighet att köpa passande, välutbildade och
trevliga hästar till föreningen.