Föreningsinfo 2 juni, 2022

Lena slutar på LCR

Vår verksamhetschef Lena Malmqvist har valt att sluta hos oss på LCR vid terminens slut för att lägga mer tid på sina egna företag. Från LCRs sida vill vi rikta ett stort tack till Lena för hennes insats hos oss under de här åren.

Sedan början av maj, när Lena meddelade oss sitt beslut, har vi i styrelsen diskuterat framtida organisation och innan det arbetet är klart kommer vi inte att rekrytera någon ny verksamhetschef. Vår ridskolechef Christina Eghall har tills vidare ansvar för personal, hästar och den dagliga driften.