Föreningsinfo 26 augusti, 2022

LCR:s betänkligheter kring förslaget om alternativ placering av ny anläggning

Hej alla medlemmar,

Onsdagen den 24:e augusti träffade vi (undertecknad tillsammans med vår projektledare för Ladugårdsmarken och tidigare ordförande Margaretha Steding, ridskolechef Christina Eghall och vår ordförande i Barn- och ungdomssektionen Hanna Swartling) representanter för M och C för att få veta mer om deras förslag kring alternativ placering av ny anläggning.

Först vill vi rikta ett tack till M och C och även andra partier för att de tar sig tid att diskutera denna för oss viktiga fråga. Som ni kanske sett på vår Facebook-sida har vi gett partierna möjlighet att kortfattat presentera var de står i frågan.

På besök hos oss var Rasmus Törnblom och Klas Svanberg från M samt Inga-Kerstin Eriksson och Mattias Horrdin från C. Vi tycker att vi fick förståelse från båda partier när det gäller vår brist på mark och att tiden runnit ut för oss att vara kvar på Getingevägen.

När det gäller deras förslag på ny placering och omtag i projektet har vi fortfarande betänkligheter som vi vill dela med er. Punkterna 1-5 kommer från partiernas förslag och ni hittar dem på exempelvis Centerns facebooksida.

  1. Placering

M och C har föreslagit två alternativa tomter vid korsningen Utmarksvägen / Sandbyvägen. Båda är storleksmässigt i paritet med Ladugårdsmarken-tomten.

Sandbyvägen är en relativt hårt trafikerad landsväg och Utmarksvägen har hastighetsbegränsning 60 km/h. Vi ser risken för att vi kommer att placeras i ett område där vi blir lika inklämda som nu mellan Norra Ringen och Getingevägen. På Ladugårdsmarken finns istället åker på tre sidor om anläggningen och parkmark på den fjärde sidan.

När det gäller kollektivtrafik har Ladugårdsmarken som trafikeras av lokalbuss nr 4 bättre täckning inte minst kvällar och helger.

I dagsläget är ridvägarna i det föreslagna området bristfälliga, och Hardebergaspåret är en hårt trafikerad cykelväg. Vi hör också indikationer på att markägare i området ut mot Kungsmarken i allt högre grad försöker minska möjligheten till ridning.

Lunds kommun har redan lagt ner ett stort arbete och pengar på ridvägarna runt Ladugårdsmarken och Torn. Man kan nu rida från Ladugårdsmarken bort till Svenshögsvägen, fortsätta norr om Annehem och fram till St Hans Backar och därifrån upp förbi Vallkärra till Torns Ryttarförening. Vidare ligger Klosterängshöjden (Tjurbacken) i direkt anslutning till den planerade ridanläggningen på Ladugårdsmarken vilket ger alla, och framförallt ponnyeleverna, mycket goda möjligheter till uteritter.

Dessa punkter – trafikerade vägar, kollektivtrafik och ridvägar – behöver alla adresseras i en utredning om någon av de nu föreslagna tomterna ska vara aktuella.

Den västra av de två tomterna är som ni ser på kartan är i direkt anslutning till ett bostadsområde. Vi behöver förtydligande på hur man ser att risken för överklaganden från närboende är lägre här än på Ladugårdsmarken

Den östra av tomterna är kraftigt sluttande och delas dessutom på mitten av en 130 kV-ledning. Vi behöver förtydligande om hur sluttandet påverkar markberedningskostnaderna och hur planerna är kring elledningen. Elsäkerhetsverket skriver så här: ”Högspänningsledning ( över 110 kV) i förhållande till skolgård, campingplats, idrottsplats med mera: En högspänningsledning får inte vara framdragen över eller i en farlig närhet av skolgårdar, idrottsplatser, travbanor, skjutbanor, anlagda campingplatser eller bad- och lekplatser. Inte heller i farlig närhet av åskådarplatser. Huvudregeln är att det horisontella avståndet ska vara minst tjugo meter mellan områdets närmaste gräns och högspänningsledningen.” Att flytta en elledning och/eller gräva ner den tar tid och kostar pengar. Handläggningstiden hos nätägare är oftast mycket lång och priset är definitivt inte noll, utan den initiala siffran följs av nollor. Det kan dessutom bli så att ansökan om att flytta/gräva ner får avslag

  1. Typ av ridhus

Här saknar vi konkreta svar på vad som menas, men vi tolkar det som att det är de tillkommande delarna som t.ex. hiss till domartornet, förstärkt takkonstruktion för att sätta solceller på samtliga tak och biogascontainer för gödselhantering som är några av de delar man vill plocka bort. Dessa delar finns redan på en s.k. Optionslista (se nedan).

I en kommentar till Skånska Dagbladet den 26/8 har M genom Klas Svanberg svarat att man ”skulle kunna använda en del av ritningarna från Ladugårdsmarken”, vilket skulle kunna tolkas som att de båda ridhusen och stalldelarna betraktas som ”vanligt ridhus”.

  1. Kostnad

Även här saknar vi konkreta svar. Vi, tillsammans med projektteamet från kommunens serviceförvaltning, har jobbat fram ett förslag som innehåller både ”måsten” och ”optioner”. Vi tycker att förslaget som idag finns för Ladugårdsmarken ger möjlighet till anpassning efter budgetramarna

  1. Måsten är till exempel antalet boxar (och just boxar), hårdgjord yta för hästarna utomhus under den kladdiga årstiden och större hagar när vädret tillåter, ridhusmaneger i storlekar som möjliggör flytt av nuvarande verksamhet
  2. Saker som inte kan korrigeras i efterhand så vi tar höjd för dem i första steget: exempelvis att vi lämnar plats för en läktare och domartorn men bygger det inte, vissa av varmdelarna inreds inte
  3. Saker som vi kan stryka i första steget och komplettera med senare, exempelvis att vi lämnar plats för men inte bygger utebanor och att vi bygger en enklare gödselhantering istället för att bli självförsörjande på el genom en biogasanläggning.
  4. Saker som vi stryker. Exempel här kan vara att vi inte bygger ridhusstommarna så att de tål belastning från solceller på hela taken och att vi ändrar ambitionen för funktionsnedsatta från inkluderande till tillgängligt. Exempel på det senare är exempelvis att tillgång till läktare ges men inte hela läktaren.

 

  1. Jämställda medel

Den här punkten hann vi inte mer än beröra kort i vårt möte. Men många av våra medlemmar som har LCR som sin fritidsgård kommer från vårt nuvarande närområde, Ladugårdsmarken kommer fortsätta att vara deras närområde. Vi ser en risk att barn och ungdomar från Norra Fäladen, Ladugårdsmarken, Annehem och Stångby inte kommer att göra Utmarksvägen till sitt nya Fritids.

I de nya lokalerna har Kultur & Fritid tagit höjd för – och har krav på – att även andra föreningar ska kunna använda varmytorna för sina verksamheter. Bristen på föreningslokaler för idrotten på norr är skriande. En flytt till Utmarksvägen innebär att dessa barn blir av med en plats de lätt kan ta sig till, där det finns vuxna och en inkluderande miljö att vara delaktig i.

  1. Mer kunskap till projektet

Personligen tycker jag detta är ett oförskämt och oinsatt uttalande. Det förslag som jobbats fram är gjort med utgångspunkt i Svenska ridsportförbundets guide för anläggningar som ni kan läsa här. https://www.ridsport.se/globalassets/01b0255f29974268a9d136c393ca6234/hastanlaggningar—en-guide-2020.pdf

Guiden är framtagen av Sveriges ledande experter på området och flertalet av experterna har varit konkret involverade i projektet i olika omfattning av de olika faserna. I tillägg till detta har stora delar av Svenska ridsportförbundets tävlingssektion, Anläggningsgruppen för hoppsportens visionsarbete Hoppning 2030 samt flera av våra väl initierade sydsvenska ridsportprofilervarit referenspersoner för olika delar av projektet. Veterinärer med olika specialistinriktningar och Länsstyrelsens experter har också varit involverade under arbetets gång. Kunskapen har varit en grundbult i projektet redan från början.

Sammanlagt har vi alltså fortsatta betänkligheter kring hur detta kan bli bra för vår verksamhet utan att det tar längre tid och kostar mer än vad som redan beslutats om.

Med vänliga hälsningar,

Marie Morgensterns Folin, ordf Lunds Civila Ryttarförening

marie@folin.nu