Föreningsinfo 20 maj, 2019

LCR på Svenska ridsportförbundets stämma

Svenska ridsportförbundet, som LCR är en del av, höll stämma i Sundsvall 18 maj. Stämman hålls vartannat år och då väljs förtroendevalda för de kommande åren till förbundsstyrelsen och de olika sektionerna.

Precis som på en förenings årsmöte avhandlas verksamhetsberättelser och ekonomisk rapportering och det finns utrymme för föreningar och distriktsorganisationer att motionera om förslag till förändringar och förbättringar.

Vilka förslag som avhandlades på den här stämman och vilka beslut som togs kan ni hitta på ridsportförbundets hemsida http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forbundsstamman/stamma2019/ .

LCR var på plats genom ordf Marie Morgensterns Folin som gjorde sin röst hörd i frågor som är viktiga för oss, bland annat i frågor kring digitalt stöd för att kunna driva och utveckla ridskoleverksamheter. Vår styrelseledamot Lena Malmqvist var i sin roll som distriktsordförande för Skånes ridsportförbund en av stämmans flitigaste debattörer. Hon lyfte flera viktiga frågor kring ridsportens värdegrunder och behovet om stöd till de enskilda föreningarna.

När de nya positionerna i förbundet valts kan vi konstatera att vi fortsätter vara väl representerade. LCRs verksamhetschef Markku Söderberg fick fortsatt förtroende att leda Ridskole- och Utbildningssektionen under perioden 2019-2021 och LCRs ordförande Marie Morgensterns Folin tar plats i Valberedningen för perioden 2019-2023.