Föreningsinfo 6 december, 2018

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Hej alla LCR-medlemmar!

Den 26 februari 2019 är det årsmöte. Då ska vi medlemmar välja ordförande och styrelseledamöter till LCRs styrelse.

LCR är inne i en spännande fas. Förhoppningsvis kommer det inte dröja alltför länge innan vi kan flytta till den nya anläggningen på Ladugårdsmarken. Men innan flytten går av stapeln är det mycket som ska förberedas och planeras och fram till flytten ska verksamheten också fortsätta på bästa möjliga sätt på nuvarande anläggning.

Styrelsens uppgift är att peka ut riktning för verksamheten, att bestämma strategier och sätta ramar, och att granska den löpande verksamheten som sköts av personalen. För att kunna göra detta på ett bra sätt behöver styrelsen kompetens inom olika områden, såsom bygg- och anläggningsfrågor, marknadsföring/sponsring, IT och ekonomi/juridik.

Valberedningen har nu börjat sitt arbete med att hitta kandidater till styrelsen. Det ser ganska bra ut, men vi känner långtifrån alla LCR-medlemmar och vi är övertygade om att det finns fler medlemmar som kan ha mycket att tillföra i LCRs styrelse. Vi vill därför gärna få in förslag på personer som skulle kunna vara intresserade av att arbeta i styrelsen. I år söker vi speciellt efter någon med goda ekonomi-kunskaper som på sikt skulle kunna fungera i en business controller-roll i styrelsen.Men alla kompetenser är förstås av intresse.

Alla är välkomna att nominera sig själv eller någon annan till styrelsen. Det räcker med ett mail eller ett telefonsamtal till någon i valberedningen så hör vi av oss för en närmare diskussion. Observera att förslag på kandidater måste nå valberedningen allra senast 10 dagar före årsmötet, men vi tar gärna emot förslag så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar från valberedningen,

Cecilia Perklev

0733451321

cecilia.perklev@telia.com

Kristina Eriksson Stenström

0708147726

kristina.e.stenstrom@gmail.com

Louise Snellman

0735224640

louise.snellman@gmail.com