Föreningsinfo 5 april, 2018

Information från LCRs styrelse – 5 april 2018

Angående ny ridanläggning på Ladugårdsmarken

 

Vi har tidigare informerat att beslut om att bygga en ridanläggning på Ladugårdsmarken har tagits i Kultur & Fritidsnämnden och att ärendet därefter ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet var upp i kommunstyrelsen igår den 4 april och efter diskussion beslutade en majoritet att återemittera ärendet till Kultur & Fritidsnämnden för komplettering med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar. Se även kommunens hemsida. https://www.lund.se/kommun–politik/nyheter-och-nyhetsarkiv/2018/notiser-fran-kommunstyrelsen-4-april/

Förvaltningen kommer att ta i frågan direkt och planen att vara klara med beslutsgången före sommaren kvarstår.

Bästa hälsningar

LCRs styrelse

Margaretha Steding

Ordförande