Ridskolan 27 maj, 2020

Hjälm och klädselregler vid hästhantering på LCR

Hjälm och klädsel vid hästhantering på LCR
Hjälmkrav
Ut- och insläpp av ridskolans hästar inkl. akademihästar
Stark rekommendation av hjälm
Ut- och insläpp av hästar i hagar på framsidan. Hagarna A1-A6.
Krav på bra, stabila skor
Vid all ut- och insläpp av hästar, samt förstås vid övrig hästhantering.
Rekommendation av handskar
Vid all ut- och insläpp av hästar men framförallt till och från hagarna på framsidan. Hagarna A1-A6