Kurser 23 februari, 2021

Välkommen på Grönt kort kurs! 

I mars planerar vi att genomföra en gröntkort kursSyftet med grönt kort är att ryttare som vill tävla, oavsett tävlingsgren, ska få en likriktad baskunskap i hästkunskap, regler, värdegrund och trygghet. 

Vad krävs för att få gå kursen? 

  • Att ryttaren med god sits och på ett säkert sätt balanserat och följsamt sätt kan rida hästen i samtliga gångarter (inkluderar sadling, tränsning, visitering etc 
  • Exempel på detta är Märke III eller att man fullföljt en start i någon av grenens lägsta tävlingsklass på klubbtävling. 

Andra praktiska delar som vi kan erbjuda att man får göra på plats är, 

  • Visa häst vid hand 
  • Binda upp en häst med säkerhetsknut  
  • Genomföra en lastning med eller utan häst samt att muntligt kunna redogöra för hur en häst ska vara utrustad när den åker transport, och hur man på ett säkert sätt lastar och lastar en häst.  
  • Visitering  
  • Ta på och av ett hästtäcke  
  • Dekorativ hästvård. 

Du behöver också ha tillgång till dator med Microsoft Teams då vi kan behöva köra träffarna digitalt.  

Innan den faktiska kursen kommer du själv behöva lägga 10 timmar egenstudier hemma vid datorn via ridsportens utbildningsportal. Denna sida beställer ni inloggning till på www.sisuidrottsbocker.se om du söker på Grönt Kort och ridsport. Den kostar 150kr.  

Anmälan sker till info@lundscivila.se och kursen kostar 800kr för medlemmar och 900kr för icke medlemmar, exklusive avgiften för den digitala delen. Betalas med Swish på plats.  

Planerade träffar är, 

2/3 17.00 Genomgång av upplägget på kursen för er som känner er osäkra på förväntningarna på den digitala delen. 

Fram till kursen, självstudier via webben. Observera att om dessa uppgifter inte är klara får man inte gå resten av kursen! 

20/3 12.00-17.00 Kurs 

21/3 09.00-15.00 Kurs   

Pris: 800kr för medlemmar och 900kr för övriga.