Föreningsinfo 11 januari, 2019

Föreningens årsmöte 2019

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. I årsmötet väljs föreningens styrelse och ordförande. Styrelsen redovisar sin förvaltning av 2018 och presenterar sin verksamhetsplan för 2019.

Alla medlemmar som fyllt 15 år har rätt att rösta på årsmötet – om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad innan årsmötet.

Lunds Civila Ryttarföreningens årsmöte 2019 hålls den 26 februari med start kl 19.00. Innan årsmötet startar arrangeras annan program i form av föreläsning/information om aktuella ämnen. Som brukligt serveras enklare förtäring före mötet.

Detaljerat information om program och årsmötet kommer tillsammans med kallelsen någon vecka före årsmötet.

Årsmötets dagordning och föreningens stadgar finner ni HÄR