Föreningen har haft årsmöte

Onsdagen den 27 februari 2019 hade LCR sitt årsmöte för medlemmar på Scandic Star Hotel i Lund.
Mötet inleddes med att Maria Sånesson, verksamhetschef på Skånes Ridsportsförbund presenterade strukturen för Svenska och Skånes ridsportsförbund och den verksamhet som bedrivs för oss som förening men också vad som finns för oss som enskilda medlemmar i SkRF’s utbud.

Bild: Maria Sånesson

Verksamhetsplan 2019
Efter Maria’s presentation tog LCRs verksamhetschef Markku Söderberg till orda och presenterade Verksamhetsplanen och budgeten för 2019.

Årsmötet:
Efter en kort paus med påfyllning av kaffekopparna inleddes så årsmötet. Med vår tidigare ordförande Johanna Wretling Stadler som mötesordförande gick den stadgeenliga agendan igenom och beslut gällande 2018 (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och ansvarsfrihet för styrelsen) 2019 (nya förtroendevalda) och 2020 (reviderade årsavgifter) fattades.
Under mötet presenterade LCRs Verksamhetschef Markku Söderberg vad som hänt under året i verksamheten. Har du frågor om denna – kontakta gärna Markku.
Föreningens ekonomiska resultat presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
Ny styrelse och ny valberedning valdes.

Styrelsen LCR består nu av:

Ordf: Marie Morgensterns Folin
V ordf: Margaretha Steding
Kassör: Lars Bäckström
Sekreterare: Elisabet Hammarlund

Ledamöter:
Pia Holst (Ny)
Sofia Lagerblad (Ny)
Kristina Miolin,
Mikael Ahlberg
Johanna Thulesisus

Suppleant:
Lena Malmqvist
Representant BUS: Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt
Representant LARS: Erica Allison

Ny valberedning:

Petronella Gottholdsson Lawin, sammankallande
Elin Bommenel
Anne-Lott Hedberg

Föreningen tackar alla avgående ledamöter och personer i valberedningen för sina insatser. Avgående ur LCR Styrelse:
Petronella Gottholdsson som sekreterare, Robert Schön- Ledamot och Karolina Mothander – Ledamot, Meja Morgensterns Jansson, BUS, och Caroline Stern Olsson, LARS
Avgående valberedning: Cecilia Perklev, Kristina Eriksson Stenström och Louise Snellman

Utmärkelser:
Föreningen uppmärksammade så prestationer på tävlingsbanorna, ideella insatser och lottade ut priser till några av våra duktiga funktionärer som har hjälpt till under året.
Tre stycken duktiga tävlingsryttare belönades med Championatstäcke. Stort grattis till
Hoppning junior: Anna Bommenel

Bild: Anna Bommenel

Hopping senior: Ann Langgaard
Dressyr senior: Malin Dahlqvist

F.v. Markku Söderberg, Margareta Steding, Kristina Finne, Marie Morgensterns och Eva Hall

Årets medlem Lotta Leoo belönades som representant för alla fodersponsorer. Tillsammans skänkte de 25 000 kr! Stort tack alla för välbehövligt bidrag.

F.v. Ingrid Wienberg, Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt och Meja Morgensterns Jansson

Årets funktionärspriser:
3 Meja Morgensterns Jansson
2 Ingrid Wienberg,
1 Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt

Årsmötet avslutades med ett trevligt mingel med soppa och gott bröd serverades.