Föreningsinfo 31 augusti, 2018

Efterlängtad beslut i Kommun fullmäktige!!

Nu har Kommun fullmäktige i Lund tagit ett historiskt beslut om att investera 72,3 miljoner kronor till en ny ridanläggning på Ladugårdsmarken. Den nya anläggningen ska ersätta LCRs befintliga anläggning.

Det är en efterlängtad beslut, som kommer att innebära stora förbättringar för alla inblandade!