Föreningsinfo 2 mars, 2018

Årsmöte 2018

Onsdagen den 28 februari 2018 hade LCR sitt årsmöte för medlemmar på Elite Hotel Ideon.

Före mötet serverades en både god och värmande soppa med bröd vilket efter en dag med snöstorm kom väl till pass.

Kvällens program inleddes med att Elin Gustafsson kommunalråd och ordförande i Kultur & Fritidsnämnden samt Peder från Kultur & Fritidsförvaltningen – Lunds Kommun berättade om processen och svarade på frågor om den nya anläggningen på Ladugårdsmarken. Dialogen var mycket positiv och det är inte utan att det känns mycket spännande att tänka sig att vi kan ha en ny anläggning 2020! Äntligen!

Markku gav sedan information om föreningens verksamhetsplan för 2018. Planen beskriver hur LCR ska fokusera sin verksamhet inom delarna ridskola, akademi, hästhållning och anläggning samt tävling. I verksamhetsplanen ingår också budget 2018.  Gå gärna in på Ridsportportalen för för att läsa planen i sin helhet.

Årsmötet startade 19.00. Ordföranden och sekreterare valdes, dagordningen fastställdes och verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen fick noggrann genomgång.  Verksamheten har en stabil ekonomi. Omsättningen har ökat från 8,4 mkr till 8,7 mkr. 2017 visar ett positivt resultat om 322 tkr. Föreningen har gjort en extra avskrivning på 100 tkr för den lilla utebanan då vi inte kan ta denna med oss vid en flytt till Ladugårdsmarken. Ridskolan och ryttarakademin utvecklas enligt plan och föreningen har fått fler samarbetspartners under året. Fler vill rida privatlektioner eller gå kortare kurser. Samarbetet med Realgymnasiet utvecklas positivt.

Efter revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 2017 beviljades styrelsen ansvarsfrihet av stämman.

Margaretha Steding valdes till ordförande på ytterligare ett år. Lars Bäckström, Elisabet Hammarlund och Johanna Thulesius omvaldes på två år. På två år nyvaldes Robert Schön samt Karolina Mothander (suppleant).

Ungdomsledamot för BUS valdes Meja Morgensterns. LARS ledamot är Carolina Stern-Olsson (ordförande).

Till revisor valdes Hanna Rasmark på 1 år (nyval) och till revisorssuppleant valdes Jessica Tornqvist på 1 år (nyval). Till lekmannarevisor valdes Johan Östlund (omval).

Vidare valdes på ett år ledamöter till valberedningen – omval av Cecilia Perklev (ordförande), Louise Snellman (ledamot) samt Kristina Eriksson Stenström (ledamot).

Stämman tackade av avgående ledamot i styrelsen Veronica Gummesson, mötesordförande Ulrika Schön samt mötessekreterare Petronella Gottholdsson Lawin.

Utmärkelser

Först och främst uppmärksammades vårt duktiga vinnarlag från LCR i Folksams Hästkunskap Cup som avgjordes den 24 februari i samband med Göteborg Horse Show.

f.v. Elin Fransson, Ingrid Wienberg, Emma-Lisa Laisfelt och Nora Broddegård.

Laget bestod av:
Lagledare Elin Fransson, Ingrid Wienberg, Emma-Lisa Lindvall Laisfelt, Nora Broddegård (se bild) samt Smilla Bentzer och Hanna Marcian.

Championatstäcken delades ut till våra duktiga tävlingsryttare 2017:
Dressyr:
Senior – Erika Langåker
Hoppning:
Senior – Ann Langgaard
Junior – Selma Gummesson

 

Till årets medlem valdes Cecilia Perklev med motiveringen:
för din energi och dina insatser för LCRs tävlingsverksamhet och för ditt stora engagemang i såväl vardags som framtidsfrågorna för föreningen

I funktionärsutlottningen gick,
3:e pris till Maria Brolin Glennow – privatlektion
2:a  pris till Olivia Paul – privatlektion
1:a  pris till Filippa Nilsson – 2 biljetter till Falsterbo Horse Show

Stort grattis och tack till våra duktiga funktionärer!

Årsmötet avslutades med ett trevligt mingel där snittar och dryck serverades.