Priser

From 2016-04-01 är stallhyran 2.100:- / box och månad. Varav 1850:- i kallhyra och 250:- för lunchfodring på vardagar.

Juli månad är tillsvidare avgiftsfri.

Gällande från 1 november 2016:

I samband med inflyttning debiteras en depositionsavgift om 1.500kr, som fås tillbaka vid utflyttning med förutsättningen att boxen och övriga utrymmen är städade och rena. Hyresgästen erhåller en kvittens från anläggningschefen i samband med flyttbesiktningen.

Befintliga hyresgäster ska kontakta anläggningschefen för flyttbesiktningen i samband med utflyttning. Om anläggningschefen finner det nödvändigt debiteras hyresgästen 1.500kr. Avgiften avser städning av boxen och övriga områden.