Priser

From 2016-04-01 är stallhyran 2100 kr/box och månad. Varav 1850 kr i kallhyra och 250 kr för lunchfodring på vardagar.

Juli månad är tillsvidare avgiftsfri.

Gällande från 1 november 2016:

I samband med inflyttning debiteras en depositionsavgift om 1500 kr, som fås tillbaka vid utflyttning med förutsättningen att boxen och övriga utrymmen är städade och rena. Hyresgästen erhåller en kvittens från anläggningschefen i samband med flyttbesiktningen.

Befintliga hyresgäster ska kontakta anläggningschefen för flyttbesiktningen i samband med utflyttning. Om anläggningschefen finner det nödvändigt debiteras hyresgästen 1500 kr. Avgiften avser städning av boxen och övriga områden.